Εντοπίζει αδυναμίες η Ελεγκτική για ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης