ΕΕ: Πρόγραμμα υποτροφιών για μαθητές και επαγγελματίες Τουρκοκύπριους