Η αποχή από το '59 μέχρι το 2023: Το μοτίβο και η σύγκριση α' και β' γύρου