Σχηματισμός φατριών, βία και άθλιες συνθήκες κράτησης στις Κεντρικές, λέει η CPT