Καταβλήθηκε το εφάπαξ ποσό €120 σε δικαιούχους επιδόματος διακίνησης