ΥΠΟΙΚ σε Ecofin: Ζήτησε εξαίρεση Κύπρου σε φόρο κατανάλωσης

Τρίτη, 6/12/2022 - 16:04
Μικρογραφία

Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης, συμμετείχε σήμερα, στη συνεδρίαση του Συμβουλίου ECOFIN, στο οποίο συζητήθηκε μεταξύ άλλων, η Πρόταση Οδηγίας του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας - Energy Taxation Directive, που περιλαμβάνεται και στην πολιτική της ΕΕ fit for fifty five για την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.
 
Στην παρέμβασή του ο Υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι οικονομικές, γεωπολιτικές, γεωγραφικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες των κρατών μελών.
 
Ο Υπουργός Οικονομικών τόνισε τις ιδιομορφίες της Κύπρου, ιδιαίτερα ως νησιωτικό και απομονωμένο κράτος και τη σημασία της συνδεσιμότητας με άλλες χώρες και εξέφρασε τη θέση του για διατήρηση μόνιμων εξαιρέσεων στον ειδικό φόρο κατανάλωσης των ενεργειακών προϊόντων για τους τομείς αεροπλοΐας και ναυτιλίας από την αυξημένη φορολογία.

Τόνισε επίσης, ότι η γεωγραφική θέση και οι ιδιαιτερότητες της Κύπρου δημιουργούν την ανάγκη μόνιμης ειδικής μεταχείρισης που θα διέπει τις αεροπορικές και ναυτιλιακές υπηρεσίες χωρίς να επιβαρύνονται με πρόσθετη φορολογία λόγω των εκπομπών τους σε CO2.