Τραπεζικές μεταφορές εντός 10 δευτερολέπτων

Τετάρτη, 7/2/2024 - 15:56
Μικρογραφία

Νέους κανόνες ώστε τα μεταφερόμενα ποσά να φτάνουν εντός 10 δευτερολέπτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς πελατών λιανικής και επιχειρήσεων σε όλη την ΕΕ, ενέκρινε την Τετάρτη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ). 

Στόχος της νομοθεσίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΚ, είναι να διασφαλίσει ότι οι ιδιώτες πελάτες των τραπεζών και οι επιχειρήσεις, ιδίως οι μικρομεσαίες, δεν θα χρειάζεται να περιμένουν για να μπουν τα χρήματά τους στο λογαριασμό τους, παράλληλα με την ενίσχυση της ασφάλειας των τραπεζικών πληρωμών. Οι τράπεζες και άλλοι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι μεταφορές ποσών είναι οικονομικά προσιτές και διεκπεραιώνονται αμέσως. Το κείμενο, το οποίο έχει ήδη συμφωνηθεί με τα Κράτη-Μέλη (ΚΜ) της ΕΕ, επικαιροποιεί τους ισχύοντες κανόνες για τον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA), αναφέρεται.

Οι νέοι κανόνες θα τεθούν σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, και τα ΚΜ θα έχουν στη διάθεσή τους 12 μήνες για να εφαρμόσουν τον κανονισμό.

«Ο κανονισμός για τις άμεσες πληρωμές σηματοδοτεί τον πολυαναμενόμενο εκσυγχρονισμό των πληρωμών στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά», δήλωσε ο εισηγητής Michiel Hoogeveen (Συντηρητικοί, Ολλανδία). Σημείωσε ότι, οι καταναλωτές δε χρειάζεται πλέον να αντιμετωπίζουν αναμονή δύο ή τριών εργάσιμων ημερών για να έχουν πρόσβαση στα χρήματά τους. «Δημιουργούμε κάτι για το οποίο οι άνθρωποι και οι επιχειρήσεις πραγματικά ενδιαφέρονται: μεταφορές χρημάτων εντός 10 δευτερολέπτων ανά πάσα στιγμή», πρόσθεσε.

Όπως αναφέρεται, οι άμεσες μεταφορές ποσών σε ευρώ θα εκτελούνται άμεσα (ανεξάρτητα από την ημέρα ή την ώρα που δίνεται η εντολή) και τα χρήματα θα πρέπει να φτάνουν στο λογαριασμό του παραλήπτη μέσα σε δέκα δευτερόλεπτα. Ο πληρωτής θα πρέπει επίσης να ενημερώνεται στο ίδιο διάστημα για το αν τα μεταφερόμενα χρηματικά ποσά έχουν τεθεί στη διάθεση του δικαιούχου.

Σημειώνεται ότι, τα ΚΜ που δεν έχουν ενταχθεί στην ευρωζώνη θα πρέπει να εφαρμόσουν τους κανόνες για λογαριασμούς που προσφέρουν ήδη συνήθεις συναλλαγές σε ευρώ, μετά από μεγαλύτερη μεταβατική περίοδο. Θα υπάρξει ειδική παρέκκλιση από την πραγματοποίηση πληρωμών εντός δέκα δευτερολέπτων για τέτοιους λογαριασμούς όταν η εντολή δίνεται εκτός εργάσιμων ωρών, δεδομένων των πιθανών ανησυχιών σχετικά με την πρόσβαση σε συναλλαγματική ρευστότητα, αναφέρεται.

Όσον αφορά στην ασφάλεια των καταναλωτών, αναφέρεται ότι οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει να εφαρμόζουν άρτια και επικαιροποιημένα μέτρα ανίχνευσης και πρόληψης, ώστε να αποφεύγεται η μεταφορά ποσών σε λάθος λογαριασμό λόγω απάτης ή σφάλματος. «Για τον σκοπό αυτό, οι πάροχοι που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ θα πρέπει αμέσως, χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις ή τέλη, να παρέχουν υπηρεσίες για την επαλήθευση της ταυτότητας του δικαιούχου», σημειώνεται.

Ως πρόσθετη δικλείδα ασφαλείας, «οι πάροχοι θα πρέπει να επιτρέπουν στους πελάτες τους να καθορίζουν το μέγιστο ποσό που επιθυμούν για άμεσες μεταφορές ευρώ, το οποίο θα μπορεί να τροποποιηθεί εύκολα πριν από την επόμενη συναλλαγή».

Εάν ένας πάροχος δεν εκπληρώσει τα καθήκοντά του για την πρόληψη της απάτης με αποτέλεσμα οικονομική ζημία, ο πελάτης θα μπορεί να ζητήσει αποζημίωση, σύμφωνα με τους νέους κανόνες.

Οι πάροχοι που προσφέρουν άμεσες μεταφορές χρημάτων θα πρέπει επίσης να επαληθεύουν κατά πόσον οποιοσδήποτε πελάτης υπόκειται σε κυρώσεις ή άλλα περιοριστικά μέτρα που σχετίζονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Σημειώνεται ότι οι χρεώσεις που επιβάλλονται από παρόχους για άμεσες συναλλαγές σε ευρώ δεν μπορούν να είναι υψηλότερες από τις επιβαρύνσεις που εφαρμόζονται σε ανάλογες μη άμεσες συναλλαγές.

Πηγή
ΚΥΠΕ