Τι ισχύει τελικά για τη μεταφορά 10λιτρων μπιτονιών με καύσιμα από τα κατεχόμενα

Τρίτη, 9/4/2024 - 12:18

Επιστροφή στα... οδοφράγματα έφερε η κατάργηση της επιδότησης του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα από 1η Απριλίου, με τις ουρές των οχημάτων που σχηματίζονται καθημερινά στα σημεία διέλευσης να προκαλούν κυκλοφοριακό έμφαγμα στις περιοχές όπου αυτά λειτουργούν.

Με τις τιμές των καυσίμων σήμερα να ξεπερνούν το €1,50 ανά λίτρο και τους αρμοδίους να προαναγγέλλουν νέες αυξήσεις τις επόμενες ημέρες και βδομάδες, σε πλήρη διάταξη βρίσκονται στα οδοφράγματα οι λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων πραγματοποιόντας εντατικούς ελέγχους στα οχήματα που εισέρχονται στις ελεύθερες περιοχές.

κ

κ

κ

κμκ

Τι ισχύει με τα 10λιτρα... μπιτόνια

Έπειτα από μια μακρά περίοδο σύγχυσης και αντικρουόμενων δηλώσεων και πρακτικών, το Τμήμα Τελωνείων ξεκαθαρίζει πλέον πως η μεταφορά καυσίμων στις ελεύθερες περιοχές με μπιτόνια, απαγορεύεται.

Έτσι, στην περίπτωση που ένα όχημα εντοπιστεί να μεταφέρει οποιαδήποτε ποσότητα καυσίμων μέσα αυτοτελή μεταφερόμενα δοχεία, τότε αυτά κατάσχονται και οι οδηγοί καλούνται να καταβάλουν συμβιβαστικό ποσό ύψους €4 το λίτρο, για εξώδικο συμβιβασμό των υποθέσεων. 

Εάν οι ποσότητες που εντοπίζονται υπερβαίνουν τα 20 λίτρα, τότε εκτός από τα καύσιμα κατάσχεται και το μεταφορικό μέσο με το οποίο αυτά μεταφέρονται και γίνεται αποδεκτή πρόταση εξώδικου συμβιβασμού από τους εμπλεκόμενους με την πληρωμή χρηματικού ποσού ίσου με €4 το λίτρο για τα καύσιμα, και επιπλέον ποσό για την απόδοση του κατασχεθέντος οχήματος, το οποίο είναι ανάλογο της ποσότητας των καυσίμων που έχει κατασχεθεί.

κ

Κατάσχεση 3.072 λίτρων σε τρεις μήνες

Σύμφωνα με στοιχεία του AlphaNews.Live, από 01 Ιανουαρίου μέχρι και 31 Μαρτίου 2024, οι τελωνειακές αρχές προχώρησσαν σε 224 κατασχέσεις που αφορούσαν συνολικά 2.040 λίτρα βενζίνης και 1.032 λίτρα πετρελαίου κίνησης, από πρόσωπα που τα μετέφεραν από τις κατεχόμενες προς τις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το ποσό μάλιστα των εξώδικων συμβιβαστικών ποσών που εισπράχθηκαν, άγγιξε τις €10.373.

Σημειώνεται πως κατά το 2023, σχεδόν 10.000 λίτρα καυσίμων κατασχέθηκαν στα οδοφράγματα από οδηγούς που επιχείρησαν να τα μεταφέρουν στις ελεύθερες περιοχές για εμπορικούς σκοπούς. 

κ

Τι ελέγχει στα οδοφράγματα το Τελωνείο

Σε ερώτηση του AlphaNews.Live, το Τμήμα Τελωνείων ανέφερε πως οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται στα εγκεκριμένα Σημεία Διέλευσης, αφορούν την ορθή εφαρμογή των Κανονισμών της Πράσινης Γραμμής και της ισχύουσας Τελωνειακής Νομοθεσίας.

Εάν εντοπισθούν οποιαδήποτε είδη τα οποία διακινούνται παράνομα, τότε οι Τελωνειακοί Λειτουργοί προχωρούν άμεσα στην κατακράτηση/κατάσχεσή των προϊόντων αυτών, και την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Σημειώνεται πως οι έλεγχοι στα εγκεκριμένα σημεία διέλευσης, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις Ενδοτμηματικές Οδηγίες καθώς και τις Εγκυκλίους που εκδίδονται κατά καιρούς από το Τμήμα στα πλαίσια της πιο πάνω Νομοθεσίας.

Ως προς τα καύσιμα, οι λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων εξετάζουν αν συντρέχουν οι 3 προϋποθέσεις του άρθρου 6 του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής, δηλαδή αν περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές, εάν έχουν εμπορικό χαρακτήρα και εάν η συνολική τους αξία δεν ξεπερνά το ποσό των €260. 

Επιπρόσθετα, κατά τον έλεγχο λαμβάνεται υπόψη και το θέμα ασφάλειας των επιβατών των οχημάτων που μεταφέρουν καύσιμα σε μπιτόνια τα οποία δεν είναι σύμφωνα με τα πρότυπα ασφάλειας, με κίνδυνο ανάφλεξης.

κ

κ