Στα €6,75 δισ. η αξία των κυπριακών ομολόγων στον ισολογισμό του Ευρωσυστήματος

Κυριακή, 10/12/2023 - 12:49
Μικρογραφία

Στα 6,75 δισεκατομμύρια διατηρήθηκε η αξία των κυπριακών ομολόγων που διακρατεί το Ευρωσύστημα, καθώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στην προσπάθεια τιθάσευσης του πληθωρισμού συνεχίζει την απομόχλευση του ισολογισμού της.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, που επεξεργάστηκε το ΚΥΠΕ, η αξία των κυπριακών ομολόγων στον ισολογισμό του Ευρωσυστήματος μέσω των προγραμμάτων αγοράς περιουσιακών στοιχείων δημοσίου τομέα (PSPP) και του έκτακτου προγράμματος αγορών πανδημίας (PEPP) διαμορφώθηκε στα €6,75 δισ.

Η αξία των κυπριακών ομολόγων στον χαρτοφυλάκιο του PSPP διατηρήθηκε €4,29 δισ. στο τέλος Νοεμβρίου, αφού κατά την περίοδο αυτή δεν υπήρξαν λήξεις κυπριακών ομολόγων.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΚΤ από τον Αύγουστο του 2023 τερμάτισε τις επανεπενδύσεις ποσών από λήξεις ομολόγων, στο πλαίσιο της συρρίκνωσης του προϋπολογισμού της, «μαζεύοντας» έτσι τη ρευστότητα στην αγορά, ενισχύοντας την ευρύτερη προσπάθεια τιθάσευσης του πληθωρισμού.

Έτσι το γενικότερο σύνολο των προγραμμάτων αγοράς ομολόγων της ΕΚΤ (APP) στο τέλος Νοεμβρίου, διαμορφώθηκε στα €3,04 τρισ., (μείωση καθαρών αγορών κατά €17,95 δισ.), εκ των οποίων τα €2,41 τρισ κατανέμονται στο πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων δημοσίου τομέα.

PEPP: Αγορές κυπριακών ομολόγων €35 εκατ.

Παράλληλα, μικρή αύξηση παρουσίασε η αξία των κυπριακών ομολόγων στο χαρτοφυλάκιο του PEPP, φτάνοντας στα €2,45 δισ. στο τέλος Νοεμβρίου. Κατά τη διμηνία Οκτωβρίου– Νοεμβρίου καταγράφηκαν αγορές €35 εκατ. Το γενικότερο σύνολο του χαρτοφυλακίου PEPP, την 1η Δεκεμβρίου διαμορφώθηκε στο €1,66 τρισ. με την αξία των καθαρών αγορών τον Νοέμβριο να ανέρχεται σε €814 εκατ.

Οι καθαρές αγορές ομολόγων μέσω του PEPP έχουν τερματιστεί από τον Μάρτιο του 2022, ενώ τα ποσά των ομολόγων που λήγουν για περίοδο μέχρι το τέλος του 2024 θα επανεπενδύονται πλήρως, με το ΔΣ της ΕΚΤ να επιβεβαιώνει πως «η μελλοντική σταδιακή μείωση (roll-off) του χαρτοφυλακίου PEPP θα ρυθμιστεί κατά τρόπο ώστε να αποφευχθούν παρεμβολές στην ενδεδειγμένη κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής».

Πηγή
ΚΥΠΕ