Πότε μπαίνει η Βουλγαρία στο ευρώ;

Κυριακή, 24/9/2023 - 16:24
Μικρογραφία

Η Βουλγαρία συμπεριέλαβε σε ένα επίσημο έγγραφο ως ημερομηνία – στόχο για την ένταξή της στην ευρωζώνη την 1η Ιανουαρίου 2025. Πρόκειται προσχέδιο διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου, που τροποποιεί και συμπληρώνει το Κανονισμό της Κυβέρνησης Αρ. 168 του Ιουλίου 2015 για την ίδρυση Συντονιστικού Συμβουλίου για την προετοιμασία της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για την ένταξη στην ευρωζώνη.

Το έγγραφο έχει δημοσιευθεί για δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα της κυβέρνησης strategy.bg. Η καταληκτική ημερομηνία της διαβούλευσης είναι η 23η Οκτωβρίου 2023.

Το προσχέδιο της τροπολογίας προτείνει την υιοθέτηση κανονιστικών αλλαγών στον Κανονισμό του Υπουργικού Συμβουλίου Αρ. 168 του 2015, με σκοπό τη δημιουργία προϋποθέσεων για αποτελεσματικότερο και έγκαιρο συντονισμό της διαχείρισης και εφαρμογής των προετοιμασιών της Βουλγαρίας για την ένταξη στην ευρωζώνη, με στόχο την εκπλήρωση του στόχου της χώρας να εισαγάγει το ευρώ στη νέα ενδεικτική ημερομηνία της 1ης Ιανουαρίου 2025.

Προτείνεται η ενημέρωση των λειτουργιών και της ηγεσίας ορισμένων ομάδων εργασίας του Συντονιστικού Συμβουλίου, καθώς και η δημιουργία νέας ομάδας εργασίας για τα Κυβερνητικά Χρεόγραφα υπό την ομάδα Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Δημόσιων Οικονομικών, η οποία θα είναι υπεύθυνη για την προσαρμογή του νομικού πλαισίου και των συστημάτων από BGN σε EUR, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα.

Πηγή
ΚΥΠΕ