Παρακολουθούν οι Βρυξέλλες το θέμα των εκποιήσεων

Τρίτη, 25/10/2022 - 14:52
Μικρογραφία

Υπό την παρακολούθηση των Βρυξελλών σε ό,τι αφορά τις προθέσεις της Βουλής για νέα επέκταση της περιόδου αναστολής των εκποιήσεων φαίνεται να βρίσκεται η Κύπρος, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ κόμματα φαίνεται να προωθούν νέα πρόταση για παράταση της περιόδου αναστολής των εκποιήσεων, ενόψει της λήξης της υφιστάμενης αναστολής στο τέλος αυτού του μήνα, τεχνοκράτες στις Βρυξέλλες παρακολουθούν τις εξελίξεις.

Τεχνοκράτες δήλωσαν πως ενώ η μεταρρύθμιση του πλαισίου διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) και δη της βελτίωσης του λειτουργικού περιβάλλοντος των Εταιρειών Εξαγοράς Πιστώσεων και των Εταιρειών Διαχείρισης Πιστωτικών Απαιτήσεων (servicers) με πρόσβαση στα στοιχεία του Κτηματολογίου ήταν σημαντικό ορόσημο για την εκταμίευση της πρώτης δόσης μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ένα αποτελεσματικό πλαίσιο εκποιήσεων συνιστά ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για διατήρηση της πειθαρχίας αποπληρωμής, υποστηρίζει τις προσπάθειες των τραπεζών να μειώσουν τα ΜΕΔ και ενθαρρύνει ταυτόχρονα τους δανειολήπτες να εμπλακούν σε διαδικασίες αναδιαρθρώσεων.

Συνεπώς το πλαίσιο εκποιήσεων είναι πολύ σημαντικό και παρακολουθούμε με πολύ ενδιαφέρον τα τεκταινόμενα στην Κύπρο, ανέφεραν οι ίδιες πηγές και πρόσθεσαν πως ευρύτερα πως η Κύπρος δεν θα πρέπει να αναλάβει νομοθετικές δράσεις που θα υπονόμευαν το ευρύτερο στόχο για τη μείωση των ΜΕΔ αλλά και τη πειθαρχία αποπληρωμής.