Ούτε ένα βήμα, χωρίς την έγκριση της Βουλής δεν θα κάνει η νέα Κυβέρνηση

Τρίτη, 6/12/2022 - 06:40
Μικρογραφία

Γράφει ο Παναγιώτης Χατζηαποστόλου 
p.hadjiapostolou@alphacyprus.com.cy

Ούτε ένα βήμα, χωρίς την έγκριση της Βουλής δεν θα μπορεί να κάνει η νέα Κυβέρνηση, εάν εγκριθούν οι τροπολογίες που θα βρεθούν ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής στο πλαίσιο της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του 2023. ΑΚΕΛ, Οικολόγοι και ΕΛΑΜ, παρουσιάζονται αποφασισμένα να σφίξουν τα ζωνάρια σε υπουργεία, υφυπουργεία, υπηρεσίες και τμήματα του δημοσίου και να εξασφαλίσουν έλεγχο στις δαπάνες του κράτους, και ταυτόχρονα να αποκόψουν δαπάνες με τις οποίες διαφωνούν, ενώ όλα μαζί, πλην του ΔΗΣΥ, με 110 τροπολογίες επιδιώκουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην τελική διαμόρφωση του προϋπολογισμού του κράτους για το 2023.

Από τις 110 τροπολογίες πλειοψηφία φαίνεται πως σχοιματίζουν μόνο οι 18. Οι 50 έχουν ομαδοποιηθεί κατά τη χθεσινή συνεδρία της επιτροπής Οικονομικών, ενώ οι υπόλοιπες 62 αποτελούν τροπολογίες των κομμάτων. Συγκεκριμένα, Το ΑΚΕΛ κατάθεσε 11 τροπολογίες, το ΔΗΚΟ 1, το Κίνημα Οικολόγων 30, η ΔΗΠΑ 1, το ΕΛΑΜ 16, η ΕΔΕΚ 2 και ο ΔΗΣΥ δεν κατάθεσε τροπολογίες.

Φορτώνουν δουλειά την Επιτροπή Οικονομικών

Οι προωθούμενες τροπολογίες αυξάνουν και το φόρτο εργασίας της Επιτροπής Οικονομικών, καθώς επιδιώκεται, μεταξύ άλλων, να ελέγχονται σε τακτά διαστήματα οι δαπάνες του κράτους για αγορά κτιρίων, ενοικιάσεις κτιρίων, αλλά και για διάφορες κατασκευαστικές και επιδιορθωτικές εργασίες σε κτίρια. Πρόσθετα, από το μικροσκόπιο της Επιτροπής Οικονομικών ζητείται να περνούν, οι δαπάνες για τις αμοιβές των ειδικών συμβούλων-συνεργατών του Προέδρου της Δημοκρατίας, των Υπουργών, των Υφυπουργών, του Υφυπουργού παρά τω Προέδρω και του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, αλλά και διάφορες πιστώσεις, οι οποίες βρίσκονται στη διάθεση των υπουργών για διάφορους σκοπούς και έργα. Τα κόμματα, θέλουν  να έχουν άποψη και σε ότι αφορά, την εποπτεία για περιοχές που θα εγκριθούν για μετακίνηση των εργοστασίων ασφαλτικού σκυροδέματος, καθώς και την πρόσληψη ενός ατόμου για κάθε περιοχή για στήριξη του έργου των επιτροπών με συγκεκριμένα καθήκοντα και υποχρεώσεις. Τα κόμματα προτίθενται παράλληλα να μειώσουν κατά 10% τις λειτουργικές δαπάνες της κυβέρνησης και τις δαπάνες υπουργείων και υπηρεσιών για εκπαίδευση προσωπικού, συνέδρια, σεμινάρια, συμβουλευτικές υπηρεσίες και έρευνες. Πρόσθετα οι Βουλευτές ζητούν να έχουν άποψη και για οποιαδήποτε δαπάνη για αγορά νέων οχημάτων για αξιωματούχους του κράτους, καθώς και αγορά οχημάτων για κάλυψη των αναγκών της δημόσιας υπηρεσίας.

 

Οι κοινές τροπολογίες

Σύμφωνα με το 2ο Προσχέδιο των τροπολογιών στο οποίο κατέληξε χθες η Επιτροπή Οικονομικών, ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ, ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ, ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ καταθέτουν τέσσερις κοινές τροπολογίες.

Τα έξι κόμματα επιδιώκεται, να ελέγχονται σε τακτά διαστήματα οι δαπάνες του κράτους που αφορούν-

(α) στο Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Μειονεκτικών και Ακριτικών Περιοχών( €20.000.000),

(β) στην υλοποίηση στεγαστικών σχεδίων, κυρίως για εκτοπισθέντες (€17.000.000),

(γ) στην οικονομική βοήθεια προς κατοίκους κοινοτήτων ορεινών περιοχών (€4.500.000) και στους κατοίκους απομακρυσμένων από αστικά κέντρα κοινοτήτων/περιοχών (€3.000.000).

Επιπλέον γίνεται προσπάθεια ώστε η Επιτροπή Οικονομικών και να ενημερώνεται γραπτώς ανά εξάμηνο για το μέρος που αφορά τις γενόμενες δαπάνες σε σχέση με την Μονάδα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Κτηνοτροφικών Αποβλήτων και Ζωικών Υποπροϊόντων στην περιοχή Ορούντας καθώς επίσης την ανάθεση σε εξουσιοδοτημένο φορέα όλων των απαιτούμενων ελέγχων στα σφαγεία. Η δαπάνη του κράτους για τις δυο αυτές περιπτώσεις, σύμφωνα με τους υπολογισμούς τις κυβέρνησης φτάνει τα 8.2 εκατ, ευρώ.

Επιπρόσθετα, γίνεται εισήγηση για αποκοπή οποιωνδήποτε δαπανών σε σχέση με αποκρατικοποίηση/ιδιωτικοποίηση δημόσιων οργανισμών και κρατικών επιχειρήσεων, κυβερνητικών τμημάτων και υπηρεσιών με εξαίρεση τις δαπάνες που αφορούν το έργο της ανάπτυξης του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας, την ανάπτυξη της περιοχής Τροόδους, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, καθώς και οποιαδήποτε πράξη αφορά το Ταμείο Αλληλεγγύης.

Οι αποκοπές

Τα κόμματα, με δικές τους ξεχωριστές τροπολογίες, επιχειρούν να αποκόψουν από τον προυπολογισμό δαπάνες που ξεπερνούν τα 139 εκατ, ευρώ. Τα πλείστα από αυτά, αφορούν ποσά τα οποία προορίζονται για τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Ωστόσο ανάμεσα τους βρίσκονται και τα ποσά που αφορούν το Ίδρυμα Μνημείου Στρατηγού Γ.Γρίβα Διγενή, καθώς και δαπάνες για τη συμμετοχή του Υπουργείου Άμυνας σε προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γίνεται εισήγηση για αποκοπή της συνεισφοράς στον διεθνή οργανισμό «Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Ειρήνης» για τη συμμετοχή σε στρατιωτικές αποστολές της ΕΕ.  Γίνεται εισήγηση για αποκοπή του κονδυλίου, το οποίο προορίζεται να καλύψει τα λειτουργικά έξοδα του εκπαιδευτικού κέντρου Cyprus Center for Land, Open- Seas and Port Security (CyCLOPS).