ΟΝΕΚ: Σχεδιασμός Β’ Στρατηγικής για τη Νεολαία, με ορίζοντα το 2030

Τρίτη, 18/6/2024 - 09:10

Ο καταρτισμός της πρώτης Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία, το 2017, υπήρξε για τον Οργανισμό Νεολαίας μία μεγάλη πρόκληση, αφού αποτέλεσε το πρώτο εξειδικευμένο έγγραφο πολιτικής για τις νέες και τους νέους της Κύπρου.

Ήταν αποτέλεσμα μιας ιδιαίτερα σημαντικής αποστολής που ο ΟΝΕΚ ανέλαβε και έφερε εις πέρας, μέσα από πολυεπίπεδη διαβούλευση και συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, κυβερνητικούς και μη - που ασχολούνται με θέματα νεολαίας, οργανώσεις νεολαίας και πρωτίστως, τους ίδιους τους νέους. Η πρώτη ΕΣΝ, με οκτώ τομείς δράσης και πλάνο εξαετίας, αποτελούσε το έμπρακτο ενδιαφέρον της πολιτείας για τη νεολαία και αναδείκνυε την ανάγκη ενδυνάμωσης των νέων ανθρώπων και την επένδυση σ’ αυτούς, για ένα καλύτερο μέλλον.

Με την ολοκλήρωση της Α’ Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία, ο ΟΝΕΚ αναλαμβάνει εκ νέου πρωταγωνιστικό ρόλο για τον σχεδιασμό της Β’ Εθνικής Στρατηγικής, με ορίζοντα το 2030. Μιας στρατηγικής που έχει ως πρωταρχικό στόχο να αποπνεύσει ελπίδα, εμπιστοσύνη και αισιοδοξία στη νέα γενιά.

Η νέα Στρατηγική για τη Νεολαία θα αποτελέσει το όραμα, το πλάνο και παράλληλα τη δέσμευση της  πολιτείας για μια σειρά ενεργειών και δράσεων που στόχο θα έχουν την προαγωγή και την ευημερία της νεολαίας, αναγνωρίζοντας ότι η νέα γενιά αποτελεί το πιο ζωντανό και δυναμικό κύτταρο της κοινωνίας μας, το παρόν και το μέλλον του τόπου μας.

Ακολουθώντας τη βασική θέση αρχής του ΟΝΕΚ, πως όλα όσα αφορούν τους νέους θα πρέπει να συναποφασίζονται με τους νέους, ο Οργανισμός Νεολαίας θέλει κι αυτή τη φορά να διαμορφώσει τη Στρατηγική με τη συμμετοχή των ίδιων των νέων, καθιστώντας τους βασικούς εταίρους της κυβέρνησης και της πολιτείας στη χάραξη, υλοποίηση και παρακολούθηση των πολιτικών που τους αφορούν.

Συνοδοιπόροι του, λοιπόν, σ’ αυτή τη σημαντική προσπάθεια για την εκπόνηση της Β' Εθνικής Στρατηγικής, που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2024, θα είναι οι νέες και οι νέοι, οι εκπρόσωποι οργανώσεων νεολαίας, οι κοινωνικοί εταίροι και οι φορείς χάραξης πολιτικής.

Η διαδικασία περιλαμβάνει ποικίλες συμμετοχικές δράσεις, όπως τοπικές διαβουλεύσεις με τη συμμετοχή των νέων και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων, κοινή δράση με κρατικούς φορείς και εκπροσώπους νεολαίας, ανοικτές διαδικτυακές διαβουλεύσεις και τη διεξαγωγή της Ε’ Συνόδου Νέων.

Ο ΟΝΕΚ προσκαλεί όλες και όλους να συμμετάσχουν και να συνεισφέρουν σε αυτήν τη διαδικασία, για ένα καλύτερο παρόν και μέλλον για τη νεολαία.

Η θέσπιση της νέας αυτής Στρατηγικής για τη Νεολαία 2030, αποτελεί για τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου, μια πολυδιάστατη και πολυσήμαντη πρόκληση και την κορύφωση των δράσεων του Εθνικού Έτους Νεολαίας 2024.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου στο 22402641/22402637 ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://youthpolicy.onek.org.cy/youthstrategy2030