Κληρίδης στο alphanews.live: Πολύ δραστικό μέτρο η δυσλειτουργία του κράτους

Πέμπτη, 17/12/2020 - 18:47
Μικρογραφία

Σοβαρά προβλήματα ρευστότητας των δημοσίων οικονομικών διαβλέπει ο διακεκριμένος Οικονομολόγος Μάριος Κληρίδης, εξαιτίας της καταψήφισης του κρατικού προϋπολογισμού 2021 από την Ολομέλεια της Βουλής. Μιλώντας στο alphanews.live εξήγησε ότι το κράτος είναι πλεόν υποχρεωμένο να λειτουργήσει κάθε μήνα στη βάση των "δωδεκατημορίων", δηλαδή με το 1/12 των δαπανών του περσινού προϋπολογισμού, το οποίο αρκεί για να καλύψει το κρατικό μισθολόγιο και δεν περιλαμβάνει έκτακτα έξοδα.

"Αυτή σημαίνει δυσλειτουργία του κράτους που αποτελεί πολύ δραστικό μέτρο και προσωπικά πιστεύω ότι εάν ήθελαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης να εκφράσουν τη δυσαρρέσκεια τους προς την κυβέρνηση για τα φαινόμενα διαφθοράς, θα μπρούσαν να προχωρούσαν σε ψήφισμα έλλειψης εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση, εάν είναι αυτός ο λόγος που έσπρωξαν την αντοπολίτευση προς αυτή την κατεύθυνση και δεν υπήρχαν θεμελιώδεις διαφορές ως προς τις πρόνοιες του προϋπολογισμού."

Ο κύριος Κληρίδης εκτιμά ότι ο κίνδυνος υποβάθμισης της κυπριακής οικονομίας από διεθνείς οίκους είναι επί του παρόντος απομακρυσμένος, καθώς θα πρέπει πρώτα να διαφανούν προβλήματα μη αποπληρωμής οφειλών του κράτους.

"Μπορεί να υπάρξει πρόβλημα εάν υπάρχουν γραμμάτια του Δημοσίου που πρέπει άμεσα να πληρωθούν και δεν μπορούν να καλυφθούν από την κυβέρνηση. Μακροχρόνια ωστόσο, δεν πιστεύω ότι θα επηρεαστεί η πιστοληπτική ικανότητα του κράτους, που βασίζεται σε θεμελιώδη προβλήματα όπως το μεγάλο δημόσιο χρέος ή μεγάλα ελλέιμματα του δημοσίου και όχι σε ένα προσωρινό πρόβλημα ρευστότητας."

Ο Οικονομολόγος εξήγησε ότι κατά την περίοδο λειτιουργίας των δωδεκατημορίων, η κυβέρνηση μπορεί να επανακαταθέσει ενώπιον της Βουλής τον κρατικό προϋπολογισμό, αφου΄διαβουλευτεί εκ νέου με τα κοινοβουλευτικά κόμματα και τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου

"Κάποιοι μπορεί να εκφράσουν ετοιμότητα ότι θα ψηφίσουν τον προϋπολόγισμό εάν αλλάξουν ή εξαιρεθούν πρόνοιες."