Χορήγηση υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2024 – 2025 από το Enavsma Foundation

Δευτέρα, 17/6/2024 - 11:40

Τη χορήγηση υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2024 – 2025 για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου (μάστερ), πλήρους φοίτησης στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, ανακοινώνει το Enavsma Foundation. To Ίδρυμα αποτελεί την μετεξέλιξη και ανεξαρτητοποίηση του κοινού Ταμείου Υποτροφιών του ομίλου Thanos Hotels & Resorts και του Round Table 7 Πάφου, και πλέον, με τη νέα του μορφή, προσφέρει τον έκτο κύκλο αίτησεων για υποτροφίες σε παγκύπρια βάση.

Για τη διεκδίκηση των υποτροφιών, οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τους σχετικούς κανονισμούς που έχουν καθοριστεί.

Οι υποτροφίες προσφέρονται για όλους τους κλάδους σπουδών σε οποιοδήποτε Ανώτερο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Κύπρου ή του εξωτερικού. To Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, κατά την κρίση του, να αποκλείσει ή να εξαιρέσει οποιοδήποτε αιτητή ή κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων, για οποιοδήποτε λόγο που θα ανακοινωθεί στους αιτητές.

Πέραν τούτου, το ENAVSMA Foundation σύναψε ακαδημαϊκή συνεργασία με το European University Cyprus και μαζί προσφέρουν δύο (2) πλήρη υποτροφίες για εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα σε συγκεκριμένους τομείς.

Οι αιτήσεις για την υποτροφία θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην ιστοσελίδα www.enavsma.com. Κατ’ εξαίρεση και κατόπιν τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας, μπορούν να υποβάλλονται και ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@enavsma.com. Σημειώνεται ότι υπάρχουν δύο ξεχωριστές αιτήσεις, μία που αφορά τη συνεργασία με το European University Cyprus και μια γενική για οτιδήποτε άλλο δεν περιλαμβάνεται.

Τονίζεται ότι μόνο οι πλήρεις αιτήσεις που πληρούν τους απαιτούμενους όρους και προϋποθέσεις και συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά θα προχωρούν στο στάδιο της αξιολόγησης.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο www.enavsma.com, μέχρι την Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2024 να ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία.

Για τη διεκδίκηση των υποτροφιών, οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τους σχετικούς κανονισμούς που έχουν καθοριστεί και τους οποίους μπορείτε να βρείτε αναλυτικά στην ιστοσελίδα www.enavsma.com