CARDET: Εκπαίδευση ενηλίκων σε ψηφιακές δεξιότητες

Παρασκευή, 23/2/2024 - 12:13

«Η εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί τη βάση για την προετοιμασία της κοινωνίας για τις νέες πραγματικότητες που επιφέρει ο ψηφιακός μετασχηματισμός»

*Συνέντευξη του Δρ. Χαράλαμπου Βρασίδα εκ μέρους του έργου AdultDigitalUp

Είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με το Δρ. Χαράλαμπο Βρασίδα, Εκτελεστικό Διευθυντή του CARDET, o οποίος, μιλώντας εκ μέρους της ομάδας του έργου AdultDigitalUp, μας ενημέρωσε για τους στόχους που έθεσε και τις δράσεις που διενήργησε στα τρία χρόνια υλοποίησης του.

Δρ. Βρασίδα, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Μπορείτε να μας παρουσιάσετε επιγραμματικά το έργο;

Το AdultDigitalUp είναι ένα έργο που υλοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας με χρηματοδότηση από την Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συντονίζεται από το CARDET. Βασική στόχευση του είναι να συμβάλλει στην προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ενηλίκων στην Κύπρο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα άτομα με χαμηλή ειδίκευση.

Στα τρία χρόνια υλοποίησης του, από το Νοέμβριο του 2021 μέχρι και σήμερα που πλησιάζει στην ολοκλήρωση του, το AdultDigitalUp λειτούργησε βάσει ενός δομημένου πλάνου με πολυεπίπεδες δράσεις για να συμβάλλει στην υλοποίηση των στόχων της Εθνικής Στρατηγικής Δια Βίου Μάθησης.

Μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις αυτές;

Ναι φυσικά. Καταρχάς να αναφέρω ότι στο πλαίσιο της προσπάθειας μας για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ενήλικων, επικεντρωθήκαμε στην στήριξη και ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων. Ως οι επαγγελματίες που βρίσκονται σε απευθείας επαφή με τους ενήλικές και ειδικά αυτούς με χαμηλές δεξιότητες, έχουν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο να επιτελέσουν στην προσπάθεια ανάπτυξης του ψηφιακού γραμματισμού και γενικότερα στη Δια Βίου Μάθηση.

Προς αυτή την κατεύθυνση, διαμορφώσαμε ένα καινοτόμο και πρακτικό πρόγραμμα κατάρτισης για εκπαιδευτές ενηλίκων με έμφαση τη διδασκαλία ψηφιακών δεξιοτήτων. Μέσα από το εκπαιδευτικό του υλικό, εστιάσαμε στην ενίσχυση της ικανότητας τους να εντάξουν και να εκμεταλλευτούν ψηφιακά εργαλεία και καινοτόμες μεθόδους στη διδασκαλία τους αλλά να είναι σε θέση να αναπτύξουν τις ψηφιακές δεξιότητες των μαθητών τους,  ιδιαίτερα των ενήλικων με χαμηλές δεξιότητες.   Το πρόγραμμα αυτό, το οποίο σχεδιάστηκε κατά τρόπο που επιτρέπει τη μικτή μάθηση, πιστοποιήθηκε από την Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης και φιλοξενείται στην πλατφόρμα του AdultDigitalUp.

Ποια ήταν η ανταπόκριση των εκπαιδευτών ενηλίκων στο πρόγραμμα;

Εξαιρετικά θετική. Η ομάδα μας προσέφερε σειρά εκπαιδεύσεων, βασισμένες στο υλικό προγράμματος, σε Λευκωσία, Λάρνακα και Λεμεσό οι οποίες προσέλκυσαν τη συμμετοχή πέραν των 120 εκπαιδευτών από τα επιμορφωτικά και άλλα εκπαιδευτικά κέντρα και φορείς. Τα άτομα αυτά επέδειξαν τεράστιο ενδιαφέρον για το υλικό του AdultDigitalUp και κυρίως για να αναπτύξουν τις γνώσεις και δεξιότητες τους στο αντικείμενο, κάτι που καταδεικνύει τον επαγγελματισμό και την προσήλωση που επιδεικνύουν για το έργο και αποστολή τους. Πέραν αυτού, λάβαμε πολύ θετικά σχόλια και ανατροφοδότηση τόσο για το υλικό που είναι στην πλατφόρμα όσο και για τα εργαστήρια που προσφέραμε.

Αναφερθήκατε στην αρχή σε πολυεπίπεδες δράσεις. Σε τι άλλες ενέργειες προέβη το έργο πέραν της ανάπτυξης του προγράμματος κατάρτισης και των εκπαιδεύσεων;

Στα πλαίσια του έργου, πραγματοποιήσαμε επίσης επισκέψεις μελέτης στην Εσθονία (διαδικτυακά), στο Δουβλίνο (Ιρλανδία) και στο Ζάγκρεμπ (Κροατία). Στις επισκέψεις αυτές, συμμετείχαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, της ΑνΑΔ καθώς και φορέων της εκπαίδευσης με τους οποίους είχαμε την ευκαιρία να ενημερωθούμε για πολιτικές και στρατηγικές που εφαρμόζουν οι χώρες αυτές για την Δια Βίου Μάθηση. Ήταν μια ευκαιρία για μας, να κατανοήσουμε καλύτερα την εφαρμογή εργαλείων και μεθοδολογιών που αναπτύχθηκαν σε άλλες χώρες και να εντοπίσουμε καλές πρακτικές και εφαρμογές που μπορούν να υιοθετηθούν και στην Κύπρο.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο των επισκέψεων αυτών είχαμε την τιμή να μας δοθεί η ευκαιρία να παρουσιάσουμε τις δράσεις και στόχους του AdultDigitalUp σε διεθνούς φήμης συνέδριο όπως το ALL DIGITAL Summit,  το οποίο αποτελεί την κορυφαία εκδήλωση για τη μάθηση και τη δικτύωση στον ψηφιακό κόσμο.

Καθώς το AdultDigitalUp ολοκληρώνεται, ποια θεωρείτε ως τη πιο σημαντική του συμβολή;

Θεωρώ ότι η υλοποίηση του έργου ήταν μια δημιουργική διαδικασία, μέσα από την οποία είχαμε την ευκαιρία να εξετάσουμε και να ανταποκριθούμε με στοχευμένες δράσεις στις ανάγκες των εκπαιδευτών ενηλίκων. Εντοπίσαμε επίσης και εκμεταλλευτήκαμε καινοτόμα εργαλεία και τεχνολογίες, όπως για παράδειγμα η Τεχνητή Νοημοσύνη, τα οποία εντάξαμε στο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα και τις δράσεις. Κυρίως όμως, το έργο προσέφερε μια ευκαιρία δικτύωσης και αλληλοϋποστήριξης μεταξύ όλων των μερών που συναποτελούν τα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης. Από το Υπουργείο μέχρι τους εκπαιδευτές ενηλίκων.  Αυτό ήταν η μεγαλύτερη συμβολή του έργου καθώς θέτει τις βάσεις για την για την προετοιμασία της κοινωνίας και δη των ενήλικων με χαμηλή ειδίκευση για τις νέες πραγματικότητες που επιφέρει ο ψηφιακός μετασχηματισμός.

Περισσότερες πληροφορίες: www.adultdigitalup.eu

*To έργο AdultDigitalUp υλοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας με χρηματοδότηση από την Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συντονίζεται από το ερευνητικό κέντρο CARDET.