Από σκύβαλα μέχρι φόρους: Αυτά πρέπει να πληρώσουμε μέχρι το τέλος του έτους

Σάββατο, 2/12/2023 - 10:35
ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ ΕΞΟΔΑ

Τις τελευταίες υποχρεώσεις του έτους θα κληθούν να αποπληρώσουν οι πολίτες εντός του Δεκεμβρίου. Έκτακτες εισφορές, φορολογικές πληρωμές, δημοτικά και κοινοτικά τέλη έρχονται να προστεθούν στον ήδη επιβαρυμένο προϋπολογισμό του κάθε νοικοκυριού.

Το AlphaNews.live συγκέντρωσε τις εκκερεμότητες που εκπνέουν την 31η του τελευταίου μήνα του 2023. 

7+1 φορολογικές υποχρεώσεις

Οι πληρωμές φόρων φυσικών προσώπων (άμεση φορολογία) με καταληκτική ημερομηνία την 31η Δεκεμβρίου είναι:

 • 2η Δόση Προσωρινής Φορολογίας Εισοδήματος
 • 2η Δόση  Προσωρινής Εισφοράς  ΓΕΣΥ για Αυτοτελώς Εργαζόμενους - Αυτοφορολογία 2ου εξαμήνου 2023
 • Έκτακτη Αμυντική Εισφοράς(ΕΑΕ) σε ενοίκια - Αυτοφορολογία 2ου εξαμήνου 2023
 • Έκτακτη Αμυντική Εισφοράς(ΕΑΕ) σε τόκους (χωρίς παρακράτηση στην πηγή) - Αυτοφορολογία 2ου εξαμήνου 2023
 • Έκτακτη Αμυντική Εισφοράς(ΕΑΕ) σε μερίσματα (χωρίς παρακράτηση στην πηγή) - Αυτοφορολογία 2ου εξαμήνου 2023
 • ΓεΣΥ σε ενοίκια - Αυτοφορολογία 2ου εξαμήνου 2023
 • ΓεΣΥ σε τόκους (χωρίς παρακράτηση στην πηγή) - Αυτοφορολογία 2ου εξαμήνου 2023
 • ΓεΣΥ σε μερίσματα (χωρίς παρακράτηση στην πηγή) 

Σημειώνεται ότι ​​​​​​οι πληρωμές πραγματοποιούνται μόνο μέσω της Φορολογικής Πύλης.

Δημοτικά τέλη

 • Τέλος Αποκομιδής Σκυβάλων
  Ο κάθε φορολογούμενος ενημερώνεται με προσωπική ειδοποίηση / λογαριασμό, έγκαιρα για το τέλος που του έχει επιβληθεί και θα πρέπει να πληρώνεται μέχρι την ημερομηνία που καθορίζει το Δημοτικό Συμβούλιο όπως φαίνεται στην σχετική ειδοποίηση. Μετά την ημερομηνία αυτή επιβάλλεται 10% πρόσθετη επιβάρυνση.
 • Τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας
  Η μη έγκαιρη εξόφληση του συνεπάγεται πρόσθετη επιβάρυνση ίση με το 10% του τέλους.
 • Τέλος Κοιμητηρίου (στους Δήμους όπου προβλέπεται)

Κοινοτικά τέλη

Οι κάτοικοι κοινοτήτων θα πρέπει να διευθετήσουν τις εξής εκκρεμότητες: 

 • Τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας
 • Τέλος αποκομιδής σκυβάλων (τέλη καθαριότητας)
 • Ετήσια εισφορά κοινοτικών υπηρεσιών
 • Τέλη υδατοπρομήθειας

Όπως πληροφορείται το AlphaNews.Live ο ισχύων νόμος δε παρέχει τη δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας αποπληρωμής. Ωστόσο, ενόψει της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υποβλήθηκε πρόταση για δίμηνη παράταση με χρόνο ισχύος από το ερχόμενο έτος.