Αναλυτικά το πακέτο μέτρων στήριξης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας

ΛΕΦΤΑ

Με οδηγίες του Προέδρου της Δημοκρατίας, σε συνέχεια της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στις 20/05/2022 πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις υπό την προεδρία του  Υπουργού Οικονομικών με τους εμπλεκόμενους Υπουργούς και Υφυπουργούς με στόχο την οριστικοποίηση των πρόσθετων μέτρων για αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων και της ακρίβειας.

Μετά από αξιολόγηση των εισηγήσεων που κατατέθηκαν, εγκρίθηκε από το Υπουργικό .Συμβούλιο η υιοθέτηση πρόσθετων έκτακτων στοχευμένων μέτρων, ύψους 103εκ. που θα ανακουφίσουν κυρίως, αλλά όχι μόνο, τις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Το πακέτο αυτό, έρχεται σε συνέχεια των μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί από την Κυβέρνηση με την έναρξη των πληθωριστικών πιέσεων, ύψους πέραν των €193εκ.

Συνεπώς, το συνολικό ποσό που θα έχει δαπανηθεί μέχρι την 31 Αυγούστου 2022 για αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων και της ακρίβειας ανέρχεται σε σχεδόν €300εκ., ποσό που ισοδυναμεί με ποσοστό 1,5% του ΑΕΠ της Κυπριακής Δημοκρατίας

Σημειώνεται ότι τα μέτρα αυτά, είναι πλήρως ευθυγραμμισμένα με τις κατευθύνσεις τις Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και σύμφωνα με τις δημοσιονομικές δυνατότητες του κράτους, έτσι ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα.

Πιο κάτω παρατίθεται αναλυτικά το νέο πακέτο μέτρων που περιλαμβάνει 14 μέτρα με συνολικό κόστος €103εκ.

A.   ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

1.    Αναπροσαρμογή των συντάξεων ώστε να λαμβάνεται  υπόψη η αύξηση του πληθωρισμού.

Από την 1η Ιουλίου υπολογίζεται ότι οι συντάξεις 165.200 δικαιούχων θα αυξηθούν κατά περίπου 4,3% (το τελικό ποσοστό θα καθοριστεί αναλόγως του ύψους του πληθωρισμού για τους μήνες Μάϊο και Ιούνιο 2022)

Σημειώνεται ότι από 1/1/2022 έχει ήδη δοθεί αύξηση ύψους 1,22% στις συντάξεις αλλά και στα υπόλοιπα επιδόματα, με βάση την αύξηση του μέσου όρου των ασφαλιστέων αποδοχών του 2021 σε σχέση με αυτές του 2020, ως προβλέπεται στη νομοθεσία.

Κατά συνέπεια, η αύξηση η οποία θα παραχωρηθεί από 1η Ιουλίου 2022 θα είναι η δεύτερη για φέτος.

B.   ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

2.    Παραχώρηση εφάπαξ χορηγίας για στήριξη ευάλωτων ομάδων πληθυσμού (καλύπτουν την περίοδο μέχρι 31/08/2022)

Αναλυτικά:

Κατηγορία 1: (Δικαιούχοι 6.639 νοικοκυριά)

Σε όλες τις οικογενειακές μονάδες, οι οποίες είναι λήπτες επιδόματος τέκνου και έχουν ετήσια ακαθάριστα εισοδήματα του προηγούμενου έτους, μέχρι €10.000, θα καταβληθεί εφάπαξ ποσό ύψους €150 για έκαστο τέκνο ηλικίας μέχρι 18 ετών

Κατηγορία 2: (Δικαιούχοι 13.008  νοικοκυριά)

Σε όλες τις οικογενειακές μονάδες, οι οποίες είναι λήπτες επιδόματος τέκνου και έχουν ετήσια ακαθάριστα εισοδήματα του προηγούμενου έτους, από €10.001 μέχρι €19.500, θα  καταβληθεί εφάπαξ ποσό ύψους €120 για έκαστο τέκνο ηλικίας μέχρι 18 ετών

Κατηγορία 3: (Δικαιούχοι 1.804 νοικοκυριά από τις 14.604 που εμπίπτουν στην εν λόγω κατηγορία των εισοδηματικών κριτηρίων)

Σε όλες τις οικογενειακές μονάδες, οι οποίες είναι λήπτες επιδόματος τέκνου και έχουν ετήσια ακαθάριστα εισοδήματα του προηγούμενου έτους, από €19.501 μέχρι €29.000, με 3 ή και περισσότερα τέκνα, θα καταβληθεί εφάπαξ ποσό ύψους €100 για το τρίτο ή και τα επιπλέον τέκνα ηλικίας μέχρι 18 ετών

Κατηγορία 4: (Δικαιούχοι 1.587 νοικοκυριά από τις 13.323 που εμπίπτουν στην εν λόγω κατηγόρια των εισοδηματικών κριτήριων)

Σε όλες τις οικογενειακές μονάδες, οι οποίες είναι λήπτες επιδόματος τέκνου και έχουν ετήσια ακαθάριστα εισοδήματα του προηγούμενου έτους από, €29.001 μέχρι €39.000, με 3 ή και περισσότερα τέκνα, θα καταβληθεί εφάπαξ ποσό ύψους €80 για το τρίτο ή και τα επιπλέον τέκνα ηλικίας μέχρι 18 ετών

Κατηγορία 5: (Δικαιούχοι 1.037 νοικοκυριά από τις 8.866 που εμπίπτουν στην εν λόγω κατηγορία των εισοδηματικών κριτηρίων)

Σε όλες τις οικογενειακές μονάδες, οι οποίες είναι λήπτες επιδόματος τέκνου και έχουν ετήσια ακαθάριστα εισοδήματα του προηγούμενου έτους, από €39.001 μέχρι €49.000, με 3 ή και περισσότερα τέκνα, θα καταβληθεί εφάπαξ ποσό ύψους €60 για το τρίτο ή και τα επιπλέον τέκνα ηλικίας μέχρι 18 ετών

Από τα πιο πάνω μέτρα, θα επωφεληθούν συνολικά 24,075 οικογένειες με συνολικό αριθμό τέκνων 45,883.

Κατηγορία 6: (Δικαιούχοι 23.087 συμπεριλαμβανομένων των συζύγων και εξαρτώμενων τέκνων μεγαλύτερων των 18 ετών και  μέχρι 28 ετών)

Σε όλες τις οικογενειακές μονάδες, οι οποίες δεν εμπίπτουν στις πιο πάνω κατηγορίες, οι οποίες είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος ή του Δημόσιου Βοηθήματος και δεν έχουν εξαρτώμενα τέκνα κάτω των 18 ετών, θα καταβληθεί εφάπαξ ποσό ύψους €100 για τον δικαιούχο, €50 για την/τον σύζυγο του δικαιούχου, και €25 για κάθε τέκνο του δικαιούχου που ανήκει στην οικογενειακή μονάδα

Από το εν λόγω μέτρο, αναμένεται ότι θα επωφεληθούν 18,454 δικαιούχοι, 2,401 εξαρτώμενοι των δικαιούχων και 2,232 σύζυγοι των αιτητών

Κατηγορία 7: (Δικαιούχοι 4.750 άτομα με αναπηρία τα οποία λαμβάνουν επιδόματα από το Τμήμα Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες)

Σε όλα τα άτομα με αναπηρία που δεν εμπίπτουν στις πιο πάνω κατηγορίες, οι οποίοι είναι δικαιούχοι επιδομάτων από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, (τυφλοί, τετραπληγικοί, παραπληγικοί, βαριά κινητική αναπηρία, δικαιούχοι επιδόματος διακίνησης) θα καταβληθεί εφάπαξ ποσό ύψους €100

Από το εν λόγω μέτρο αναμένεται ότι θα επωφεληθούν 4.750 άτομα με αναπηρία.

Συνολικά από εφάπαξ χορηγία θα επωφεληθούν 73,720 πρόσωπα.

Σημειώνεται ότι το εφάπαξ επίδομα δεν θα λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό των συνολικών εισοδημάτων για τον καθορισμό του δικαιώματος ή της εισοδηματικής κατηγορίας που εμπίπτει έκαστος δικαιούχος στο σχέδιο που ήδη συμμετέχει.

3.    Άμεση προκήρυξη (με ισχύ από τον Σεπτέμβριο 2022) Σχεδίου Επιδότησης των υπηρεσιών φροντίδας σε παιδιά μέχρι 4 ετών για επιδότηση των διδάκτρων και σίτισης σε βρεφονηπιακούς σταθμούς

16.000 εν δυνάμει δικαιούχοι, με το μηνιαίο ύψος επιδόματος να ανέρχεται σε 80% του ύψους των διδάκτρων και σίτισης, με επιδότηση από  €100 μέχρι €350 μηνιαίως για έκαστο παιδί, στην βάση κριτηρίων τα οποία λαμβάνουν υπόψιν μεταξύ άλλων και τον αριθμό των τέκνων.

Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.

Γ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

4.    Επέκταση των οριζόντιων και των στοχευμένων μέτρων για μείωση του ΦΠΑ για την ηλεκτρική ενέργεια μέχρι 31 Αυγούστου 2022.

Δηλαδή, μείωση του ΦΠΑ από 19% σε 9% για οικιακούς καταναλωτές και από 19% σε 5% για τους ευάλωτους καταναλωτές.

5.    Αύξηση της επιδότησης δικαιούχων του Σχεδίου εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων και θερμομόνωσης οροφής

ü  Για ευάλωτους Καταναλωτές: από €750 στα €1.000 ανά εγκατεστημένο kw, και

ü  Για οικιακούς καταναλωτές: από €250 στα €375 ανά εγκατεστημένο kw.

6.    Διεύρυνση του καταλόγου των ευάλωτων καταναλωτών ενέργειας με την ένταξη σε αυτόν, πρόσθετων 19,500 οικογενειακών μονάδων με ετήσια ακαθάριστα εισοδήματα μέχρι €19,500 ώστε να επωφελούνται αυξημένης επιχορήγησης από τα Σχέδια Χορηγιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονομώ και Αναβαθμίζω του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν από το Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

7.    Αύξηση από το 90% στο 100% της δυνατότητας κάλυψης  της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρισμού του υποστατικού για ιδία κατανάλωση από την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από φωτοβολταϊκό σύστημα για οικιακούς καταναλωτές και επιχειρήσεις.

Συνεπώς οικιακοί καταναλωτές και  επιχειρήσεις θα μπορούν να καλύπτουν όλες τις ανάγκες τους σε ηλεκτρική ενέργεια μέσα από την εγκατάσταση φωτοβολταικών συστημάτων κάτι που καθιστά ελκυστικότερη την επένδυση εφόσον μειώνεται η περίοδος απόσβεσης και το κόστος ηλεκτρισμού.

8.    Επίσπευση και απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδοτήσεων εγκατάστασης συστημάτων ΑΠΕ ώστε να θεωρείται δοσμένη η άδεια οικοδομής για εγκατάσταση συστήματος ΑΠΕ στις περιπτώσεις όπου ήδη υπάρχει πολεοδομική άδεια.

Δ. ΚΑΥΣΙΜΑ

9.    Επέκταση του μέτρου μείωσης του φόρου κατανάλωσης καυσίμων κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης μέχρι 31 Αυγούστου 2022

Ε. ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

10. Στήριξη αναγνωρισμένων Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών στη φυτική παραγωγή ύψους €700,000 για κάλυψη μέρους των λειτουργικών τους εξόδων.

11. Επιπρόσθετη στήριξη  κλάδους της κτηνοτροφίας και της γεωργίας με ποσό ύψους €8.8εκ με στόχο την κάλυψη μέρους των αυξήσεων των τιμών λόγω των πληθωριστικών πιέσεων

Πρόκειται για νέα στήριξη, επιπρόσθετη του ποσού ύψους €8εκ που εγκρίθηκε στις 13 Απριλίου 2022 από το Υπουργικό Συμβούλιο.   

ΣΤ. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

12. Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την εντατικοποίηση επιθεωρήσεων για πάταξη φαινομένων αισχροκέρδειας. Σε περίπτωση που παρατηρηθούν τα οποιαδήποτε φαινόμενα αισχροκέρδειας, η Κυβέρνηση θα προχωρήσει με την επιβολή πλαφόν.

13. Το Υπουργικό Συμβούλιο χαιρετίζει γιατί προς την ίδια κατεύθυνση κινείται και η πρόθεση της ΡΑΕΚ για έκδοση σχετικής απόφασης για καθορισμό πλαφόν στην τιμή αγοράς ΑΠΕ στα 11σ/kwh σε σχέση με τα 19σ/kwh που είναι η υφιστάμενη τιμή.  Η εν λόγω απόφαση θα αφορά τα έργα ΑΠΕ ενταγμένα στο Σχέδιο με τελική κατάληξη στην ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού.

14.  Το Υπουργικό Συμβούλιο καλεί την Βουλή των Αντιπροσώπων όπως προχωρήσει με την άμεση ψήφιση του νομοσχεδίου που εκκρεμεί ενώπιον της για μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να υλοποιηθεί η απόφαση της Κυβέρνησης για μείωση του τέλους κατανάλωσης του Ταμείου ΑΠΕ σε 0.1 σ/kw από 0.5 σ/kw που είναι σήμερα.

Επόμενο άρθρο

Εγκρίθηκε τροποποιητικό νομοσχέδιο για προστασία της καταβολής μισθού

Τι προνοεί το νομοσχέδιο που κατέθεσε η Υπουργός Εργασίας
27/05/2022 - 16:38

ΣχετικέςΕιδήσεις

Έσπασε το φράγμα των €2: Χτύπησαν "κόκκινο" οι τιμές των καυσίμων (BINTEO)

Απελπισμένοι οι πολίτες, προσπαθούν να ανταπεξέλθουν στις διαδοχικές αυξήσεις
24/06/2022 - 21:07

Γκάλοπ Alpha: Αυτά τα προβλήματα απασχολούν σήμερα τους Kύπριους πολίτες (VID)

Πως έχουν επηρεαστεί από την οικονομική κρίση και τι λένε για τον κορωνοιό
24/06/2022 - 09:37

"Μπαίνουμε σε νέα εποχή αβεβαιότητας και η μόνη βεβαιότητα είναι η αβεβαιότητα"

Σήμα κινδύνου εξέπεμψε ο ΥΠΟΙΚ σε ομιλία του στο 14ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΟΗΟ-ΣΕΚ
23/06/2022 - 13:15

Κυβέρνηση για πλαφόν στα καύσιμα: Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί (ΒΙΝΤΕΟ)

«Δεν είναι ανεξάντλητες οι δυνατότητες για στήριξη λόγω της ακρίβειας»
21/06/2022 - 13:09

Πόσα ξοδεύουν βουλευτές για καύσιμα και τι λένε για τα οδοιπορικά που λαμβάνουν;

Γκάλοπ της εκπομπής Alpha Ενημέρωση στους διαδρόμους της Βουλής για τις νέες αυξήσεις
21/06/2022 - 12:42

Ψάχνουν απάντηση στον πληθωρισμό: "Ψήνονται" νέα μετρά στήριξης

"Στήριξη μέχρι εκεί που μπορούμε" αναφέρει η κυβέρνηση για τις αυξήσεις τιμών
20/06/2022 - 20:53

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, σε εξέλιξη φωτιά στον Άγιο Τύχωνα (VID)

Η πυρκαγιά βρίσκεται σε χωράφι σε κατοικημένη περιοχή

Απαράδεκτο σκηνικό σε λεωφορείο, έκρηξη προκάλεσε πανικό στους επιβάτες (VID)

Η απάντηση του Υπουργείου Μεταφορών για το περιστατικό
Ελλάδα

Η Αθήνα απαντά σε τουρκική προβοκάτσια περί σύλληψης Έλληνα κατασκόπου

Ποιος είναι ο άνδρας που συνελήφθη στην Τουρκία και κατηγορείται για κατασκοπεία

Τραγωδία στην Ελλάδα: 55χρονος δολοφόνησε τη γυναίκα του με μαχαίρι

Τη νεκρή 46χρονη γυναίκα εντόπισε ο γιος της μέσα σε ένα λουτρό αίματος
Διεθνή

Ανατριχιαστικά ντοκουμέντα: Η πρώτη συνομιλία Μακρόν-Ζελένσκι μετά την εισβολή

Με πρωτοφανή αγριότητα μαίνονται οι μάχες στην Ουκρανία

Ο Πούτιν εξοπλίζει τη Λευκορωσία, στέλνει πυραύλους ικανούς να φέρουν πυρηνικά

Παράλληλα, η Μόσχα θα εκσυγχρονίσει τα αεροσκάφη Su-25 που έχει το Μινσκ

Ουκρανία: Το Σεβεροντονέτσκ υπό τον πλήρη έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων

Η πόλη αριθμούσε 100.000 κατοίκους πριν από την ρωσική εισβολή

tv news

Η Μυρτάλη συναντά την Αρετή.Τα αίματα ανάβουν και ανταλλάσσουν σκληρές κουβέντες

«Η Γη Της Ελιάς» Δείτε εδώ τις περιλήψεις των νέων ανατρεπτικών επεισοδίων
Alpha TV Κύπρου

Οι μέρες κυλούν βασανιστικά καθώς η Αργυρώ περιμένει μια αχτίδα ελπίδας...

«Σασμός» Δείτε εδώ όλες τις εξελίξεις της νέας ερωτικής δραματικής σειράς του Alpha Κύπρου
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Κυρ, 26/06/2022 - 02:30THE CHASE