Ολική αρθροπλαστική ισχίου AMIS: Μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδος