Κοινή γραμμή σε σειρά θεμάτων χάραξαν οι οργανώσεις δημοσίου