Το Υπουργικό ενέκρινε την καθιέρωση Βραβείου Ισότητας Φύλων στη Ναυτιλία

Τετάρτη, 21/2/2024 - 17:02
Μικρογραφία

Την πρόταση του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, για καθιέρωση του «Βραβείου Ισότητας Φύλων στην Κυπριακή Ναυτιλία» το οποίο θα απονέμεται σε ετήσια βάση, ενέκρινε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργείου Ναυτιλίας η εν λόγω πρωτοβουλία αποσκοπεί κυρίως «στην ενίσχυση της προβολής και αναγνώρισης των ατόμων, ανεξάρτητα από το φύλο τους, τα οποία, είτε με την προσωπική τους ιδιότητα είτε ως εκπρόσωποι των αντίστοιχων οργανισμών τους, έχουν συμβάλει σημαντικά στην προώθηση της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών στον τομέα της κυπριακής ναυτιλίας».

Πρωταρχικός στόχος του Βραβείου, όπως σημειώνεται, είναι η «ανάδειξη του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζουν οι γυναίκες στον ναυτιλιακό τομέα καταρρίπτοντας την επικρατούσα αντίληψη, ότι ο ναυτιλιακός τομέας είναι ανδροκρατούμενος».

Αποσκοπεί επίσης, αναφέρεται, «στην προώθηση και υιοθέτηση πολιτικών για την επίτευξη ενός εργασιακού περιβάλλοντος που προάγει τις γυναίκες ως ισότιμες και διασφαλίζει ότι απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες με τους άντρες συναδέλφους τους σε αντίστοιχες θέσεις».

Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, θεωρεί πως η καθιέρωση του Βραβείου, θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο ως προς την υλοποίηση των πιο πάνω στόχων, οι οποίοι ευθυγραμμίζονται πλήρως με τις πολιτικές που πρεσβεύει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός και το Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων, με τους οποίους το Υφυπουργείο Ναυτιλίας διατηρεί στενή συνεργασία ως προς την υλοποίηση των στοχεύσεων του.

Υπενθυμίζεται τέλος ότι η προώθηση της ισότητας των φύλων στη ναυτιλιακή βιομηχανία, συμπεριλαμβάνεται στο ετήσιο Σχέδιο Δράσης 2023-2024 του Υφυπουργείου Ναυτιλίας και πως προς εκπλήρωση της δέσμευσης αυτής, έχουν καταγραφεί συγκεκριμένες δράσεις συμπεριλαμβανομένης και της θέσπισης του εν λόγω Βραβείου.

Πηγή
ΚΥΠΕ