Ταξιδεύεις αεροπορικώς; Μάθε τα δικαιώματά σου και πότε αποζημιώνεσαι

Σάββατο, 25/5/2024 - 13:31

Αντίστροφα μετράμε για το καλοκαίρι, με τους πολίτες να σπεύδουν να κλείσουν αεροπορικά εισιτήρια για τον προορισμό στον οποίο θέλουν να ταξιδέψουν. Δεν είναι λίγες ωστόσο οι φορές που έχουμε δει να συμβαίνουν απρόοπτα ή να επικρατεί χάος για διάφορους λόγους στα αεροδρόμια. Επομένως καλό θα ήταν, ο κάθε επιβάτης να γνωρίζει τα δικαιώματά του. Ο κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, μέσω επικαιροποιημένων οδηγιών, φροντίζει πάντα να ενημερώνει τον κόσμο για όλα όσα πρέπει να γνωρίζει, σε περίπτωση μεταξύ άλλων ματαίωσης ή καθυστέρησης της πτήσης τους, σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης, απώλειας ή φθοράς αποσκευών. Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, Μάριος Δρουσιώτης, διαβεβαίωσε μιλώντας στο AlphaNews.Live ότι οι εν λόγω οδηγίες επικαιροποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, έτσι ώστε να μην προκαλείται μπέρδεμα με τους καταναλωτές.

Ματαίωση πτήσης

Σύμφωνα με τον κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών, εάν μια πτήση ματαιωθεί, η αεροπορική εταιρεία πρέπει να  δώσει στον καταναλωτή την επιλογή μεταξύ επιστροφής αντίτιμου του εισιτήριου ή εξασφάλιση εναλλακτικού τρόπου μετάβασης στον τελικό προορισμό. Μπορεί επίσης να έχει δικαίωμα για επιπρόσθετη χρηματική αποζημίωση (€125-€600) κάτω υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Να σημειωθεί πως ο καταναλωτής δεν έχει οποιοδήποτε δικαίωμα σε αποζημίωση εάν η αεροπορική εταιρεία αποδείξει ότι η ματαίωση πτήσης προκλήθηκε από έκτακτες περιστάσεις (π.χ. κλείσιμο εναέριου χώρου) ή εάν η εταιρεία σας έχει ενημερώσει 14 ημέρες πριν την προγραμματισμένη πτήση ή αν η πτήση έχει προγραμματισθεί κοντά στην αρχική πτήση. Έχει ωστόσο το δικαίωμα σε βοήθεια (όπως αναψυκτικά, γεύματα, τηλεφώνημα και μια διανυκτέρευση) αν χρειαστεί κατά την αναμονή για την εκ νέου δρομολόγηση. Να σημειωθεί ότι αν ζητήσει επιστροφή του αντίτιμου του εισιτηρίου, έχει  το δικαίωμα και σε οποιαδήποτε περαιτέρω βοήθεια ή αλλαγή του δρομολογίου.

Καθυστέρηση πτήσης

Σχετικά με μια ενδεχόμενη καθυστέρηση πτήσης, ο κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών αναφέρει τα πιο κάτω:

«Όταν η αεροπορική εταιρεία προβλέπει καθυστέρηση της πτήσης δύο (2) ή περισσότερων ωρών για πτήσεις που καλύπτουν απόσταση μέχρι και 1500χλμ., τριών (3) ή περισσότερων ωρών για ενδοκοινοτικές πτήσεις άνω των 1500χλμ. και όλες τις άλλες πτήσεις μεταξύ 1500-3500 χλμ., τεσσάρων (4) ή περισσότερων ωρών για πτήσεις που καλύπτουν απόσταση μεγαλύτερη των 3500 χλμ. εκτός ΕΕ, οφείλει να παρέχει στους επιβάτες γεύματα και αναψυκτικά, μεταφορά και κατάλυμα σε ξενοδοχείο (αν η πτήση αναχωρεί την επόμενη ημέρα) και επικοινωνιακές διευκολύνσεις. Εάν η καθυστέρηση είναι μεγαλύτερη των πέντε ωρών, η αεροπορική εταιρεία έχει επίσης τη υποχρέωση να προσφέρει επιστροφή του πλήρους αντίτιμου του εισιτηρίου εντός επτά ημερών ή πτήση επιστροφής στο αρχικό σημείο αναχώρησης το συντομότερο δυνατό».

Άρνηση επιβίβασης

Σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα για επιστροφή του αντίτιμου του εισιτήριου ή εξασφάλιση εναλλακτικού τρόπου μετάβασης στον τελικό προορισμό. Έχει επίσης το δικαίωμα για χρηματική αποζημίωση. Εάν επιλέξει τον εναλλακτικό τρόπο μετάβασης στον τελικό προορισμό του, έχει το δικαίωμα για περαιτέρω βοήθεια, εάν χρειαστεί.

Απώλεια ή φθορά αποσκευών

Εάν η αποσκευή του καταναλωτή  έχει χαθεί, καταστραφεί ή καθυστερήσει, έχει δικαίωμα σε αποζημίωση από την αεροπορική εταιρεία μέχρι €1.200, αναφέρει ο κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών.

«Η αεροπορική εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη εάν μπορεί να αποδείξει ότι είχε λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για να αποφύγει ή ότι ήταν αδύνατο να αποφευχθεί το οποιοδήποτε πρόβλημα με την αποσκευή».

Εάν η αποσκευή έχει καταστραφεί ή φθαρεί, θα πρέπει να υποβάλει το παράπονό του μέσα σε 7 ημέρες από την παραλαβή της αποσκευής και μέσα σε 21 ημέρες για την καθυστέρηση των αποσκευών.

Πού μπορεί να αποταθεί ο καταναλωτής σε περίπτωση προβλήματος;

Σημαντικό είναι ο καταναλωτής να γνωρίζει πως για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσει μπορεί να επικοινωνήσει με τον εκπρόσωπο της αεροπορικής  εταιρείας. Σε περίπτωση ωστόσο που η αεροπορική εταιρεία εξακολουθεί να μην εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της, τότε μπορεί να απευθυνθεί στον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών στο τηλέφωνο 700 00 700.

Εάν ο επιβάτης πιστεύει ότι δεν τηρήθηκε η νομοθεσία, πρέπει ο/η ίδιος να ενημερώσει σχετικά την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας στο τηλέφωνο +357 22404152 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση director@dca.mcw.gov.cy.

Όταν επιβάτης υποστεί ζημιά από μη τήρηση της κοινοτικής νομοθεσίας, μπορεί να εξετάσει ακόμα και το ενδεχόμενο άσκησης ιδιωτικής αγωγής στα πολιτικά δικαστήρια.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των εταιρειών όσον αφορά την ενημέρωση του καταναλωτή για τα δικαιώματά του;

Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν υποχρέωση να έχουν ευδιάκριτα αναρτημένη στο χώρο ελέγχου εισιτηρίων (check in) γνωστοποίηση που να αναφέρει ότι σε περίπτωση προβλημάτων οι επιβάτες μπορούν να ζητήσουν να τους δοθεί το κείμενο με τα δικαιώματά τους.  Έχουν επίσης υποχρέωση να παρέχουν σε κάθε επηρεαζόμενο επιβάτη γραπτή γνωστοποίηση των δικαιωμάτων του και τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας.

Σε ποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις μπορεί ο καταναλωτής να απευθυνθεί στο Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας;

Εάν έχει επιβαρυνθεί από άρνηση επιβίβασης, ακύρωση ή μεγάλη καθυστέρηση και η αεροπορική εταιρεία δεν σέβεται τα δικαιώματά του, να παραπονεθεί στο Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας ή τηλεφωνικά στο 22 404102.