Σεξουαλική παρενόχληση : Τι αλλάζει με τον νέο νόμο που ψήφισε η Βουλή

Πέμπτη, 6/7/2023 - 20:34
Μικρογραφία

Η Ολομέλεια ψήφισε νομοσχέδιο με το οποίο η σεξουαλική παρενόχληση ή παρενόχληση στοιχειοθετούνται ως αυτοτελή πειθαρχικά παραπτώματα των δημοσίων υπαλλήλων.

Η ετοιμασία και κατάθεση του νομοσχεδίου προέκυψε έπειτα από εισήγηση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τροποποίηση των διατάξεων της βασικής νομοθεσίας που αφορούν στα πειθαρχικά παραπτώματα των δημόσιων υπαλλήλων, ώστε να περιληφθούν σε αυτά ως ξεχωριστά παραπτώματα η σεξουαλική παρενόχληση και η παρενόχληση λόγω φύλου και να καθοριστεί διαφορετική διαδικασία διερεύνησης αυτών. 

Κατά τη συζήτηση και ύστερα από επιφυλάξεις και προβληματισμούς που διατυπώθηκαν τροποποιήθηκαν οι προτεινόμενες ρυθμίσεις, ώστε η σεξουαλική παρενόχληση ή η παρενόχληση να στοιχειοθετηθούν ως αυτοτελή πειθαρχικά παραπτώματα των δημόσιων υπαλλήλων, αντί να περιληφθούν διευκρινιστικά στη διάταξη που προβλέπονται τα πειθαρχικά παραπτώματα που ενέχουν έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.

Σε σύντομη παρέμβαση ο 'Αριστος Δαμιανού του ΑΚΕΛ είπε ότι με το ν/σ αυτό δίνεται πειραιτέρω ορατότητα σε ένα θέμα που αφορά την σεξουαλική παρενόχληση, επισήμανση με την οποία συμφώνησε η Πρόεδρος της Βουλής.

Πηγή
ΚΥΠΕ