Πρόταση για έκτακτη χορηγία σε φοιτητές υιοθέτησε το Υπουργείο Παιδείας

Πέμπτη, 24/11/2022 - 22:49
Μικρογραφία

Της Μαρίας Ανδρονίκου

Μεγάλη οικονομική ανάσα θα είναι για αρκετούς φοιτητές, η επιπλέον χορηγία που θα δοθεί από το Υπουργείο Παιδείας  και αφορά στα έξοδα για τα αεροπορικά εισιτήρια και την στέγαση τους.

Πρόδρομος Προδρόμου – Υπουργός Παιδείας
Πρόσθετη χορηγία για αεροπορικά ναύλα ύψους €200 σε ένα σημαντικό αριθμό φοιτητών του εξωτερικού και να δοθεί επίσης πρόσθετη χορηγία για στέγαση, ύψους €500, για να ενισχύσουμε φοιτητές που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα των ενοικίων , της στέγασης

Από την έκτακτη αυτή χορηγία για τα αεροπορικά ναύλα θα επωφεληθούν περίπου 2.200 φοιτητές και η ενίσχυση για τη στέγαση αφορά περισσότερους από 6.000 φοιτητές.

Ραφαήλ Ζαχαριάδης - Πρόεδρος Παγκύπριας Ομοσπονδίας Φοιτητικών Ενώσεων
Χαιρετίζουμε τις ενέργειες του Υπουργού για τη διάθεση του αδιανέμητου κονδυλίου σε φοιτητές που το έχουν πραγματικά ανάγκη.

Η πρόσθετη χορηγία θα μεταβιβαστεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων, στη βάση των αιτήσεων που έχουν ήδη υποβληθεί στην  Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνα, χωρίς να χρειάζεται κάποια επιπλέον αίτηση από μέρους τους.