Πολιτική Συνοχής της ΕΕ: Ευκαιρίες για Επιχειρήσεις, Ιδιώτες και Τοπικές Αρχές

Δευτέρα, 12/6/2023 - 13:30

Ημερίδα με τίτλο "Πολιτική Συνοχής της ΕΕ: Ευκαιρίες για Επιχειρήσεις, Ιδιώτες και Τοπικές Αρχές" διοργανώνουν η εταιρεία Aspon Consulting και ο Alpha Κύπρου, με στόχο την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την Πολιτική Συνοχής. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουνίου, στις 9:15-15:00.

Μιλώντας στην εκπομπή Alpha Ενημέρωση το Μέλος της Ομάδας του Έργου «Cohesion Policy Stands By You» Διαμάντω Γιανναρά, εξηγεί ότι η Πολιτική Συνοχής είναι η κύρια επενδυτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή το κύριο χρηματοδοτικό εργαλείο που έχει ως κύριο στόχο να επιτύχει κοινή ανάπτυξη σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναφέρει ότι στο πλαίσιο της ημερίδας, έπειτα από μία σύντομη παρουσίαση του έργου “Cohesion Policy Stands By You", εκλεκτοί ομιλητές θα αναπτύξουν τα πλεονεκτήματα για τη χώρα μας από τα διάφορα συναφή σχέδια που συνδέονται με την Πολιτική Συνοχής της ΕΕ και περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα «Θάλεια 2021-2027» το οποίο αντικατοπτρίζει τη στρατηγική αξιοποίησης των πόρων που διατίθενται στην Κύπρο μέσω των ταμείων της Πολιτικής Συνοχής.

Εκπρόσωποι των αρμόδιων υπουργείων θα δώσουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένα προγράμματα, όπως το σχέδιο «Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας», το σχέδιο «Εξοικονομώ-Αναβαθμίζω στις κατοικίες» καθώς επίσης και το «Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εργοδότηση Ανέργων», ενώ εκπρόσωποι από τις αρμόδια τμήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα αναλύσουν διάφορες πτυχές της Πολιτικής Συνοχής και των διαφορετικών ταμείων που την υποστηρίζουν. Επιπλέον, θα γίνει παρουσίαση success stories ανθρώπων/επιχειρήσεων που έχουν επωφεληθεί από σχετικά προγράμματα χρηματοδότησης και πέτυχαν εξαιρετικά αποτελέσματα.


Θα παρουσιαστούν επίσης στόχοι, έργα και αποτελέσματα της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ, ενώ θα πραγματοποιηθεί συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για το μέλλον, τις προτεραιότητες και τις προκλήσεις της Πολιτικής Συνοχής.

Στόχος της ημερίδας είναι να φέρει σε επαφή ενδιαφερόμενους φορείς, τοπικές αρχές, ακαδημαϊκό κόσμο, δικαιούχους, φορείς που ενδιαφέρονται να χρηματοδοτηθούν μέσω της Πολιτικής Συνοχής, καθώς και το ευρύ κοινό.

Η είσοδος στην ημερίδα είναι ελεύθερη

ρσ