Ο πληθυσμός της Κύπρου μέχρι το τέλος του 2019

Δευτέρα, 30/11/2020 - 15:57
Μικρογραφία

Αύξηση 1,4% παρουσίασε σε ετήσια βάση ο πληθυσμός στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου στο τέλος του 2019 και υπολογίζεται σε 888.000, σε σύγκριση με 875.900 στο τέλος του 2018, σημειώνοντας αύξηση 1,4%.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις δημογραφικές στατιστικές για το 2019 που εξέδωσε σήμερα η Στατιστική Υπηρεσία, το συνολικό ποσοστό γονιμότητας πέρσι υπολογίστηκε στο 1,3, στα ίδια επίπεδα με το 2018 και χαμηλότερα από το 2,10, ποσοστό αναγκαίο για να εξασφαλιστεί η αναπλήρωση του πληθυσμού. Παράλληλα, καταγράφονται ενδείξεις που παραπέμπουν σε γήρανση πληθυσμού.

Πληθυσμός

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, ο πληθυσμός στις περιοχές που ελέγχει το Κράτος υπολογίζεται σε 888.000 στο τέλος του 2019, σε σύγκριση με 875.900 στο τέλος του 2018, σημειώνοντας αύξηση 1,4%.

Ωστόσο, ενδεικτικό της γήρανσης του πληθυσμού είναι ότι το ποσοστό των παιδιών ηλικίας κάτω των 15 χρόνων υπολογίστηκε σε 16,0% το 2019 και το ποσοστό των ηλικιωμένων προσώπων ηλικίας 65 χρόνων και πάνω σε 16,3%, σε σύγκριση με 22,3% και 11,3% αντίστοιχα το 2000. «Σημειώθηκε δηλαδή σταδιακή αύξηση του ποσοστού των ηλικιωμένων και μείωση του ποσοστού των παιδιών, ενδεικτικά της τάσης γήρανσης του πληθυσμού», αναφέρεται.  

Γεννητικότητα

Tο 2019 ο αριθμός των γεννήσεων στις περιοχές που ελέγχει το κράτος αυξήθηκε στις 9.548 από 9.329 τον προηγούμενο χρόνο και το ακαθάριστο ποσοστό γεννητικότητας υπολογίστηκε στο 10,8 για κάθε 1.000 κατοίκους. Το 2019 το συνολικό ποσοστό γονιμότητας υπολογίστηκε στο 1,33 και παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με τον προηγούμενο χρόνο. Το συνολικό ποσοστό γονιμότητας ελαττώθηκε σταδιακά κατά τα τελευταία χρόνια, από 2,50 που ήταν το πιο ψηλό το 1982.

Από το 1995 το συνολικό ποσοστό γονιμότητας είναι πιο χαμηλό από το 2,10 – ποσοστό αναγκαίο για να εξασφαλιστεί η αναπλήρωση του πληθυσμού, αναφέρει η Στατιστική Υπηρεσία.

Εξάλλου, όπως αναφέρεται η μέση ηλικία της μητέρας κατά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού ήταν 29,6 χρόνια ενώ η μέση ηλικία για όλες τις γεννήσεις του 2019 ανεξάρτητα από τη σειρά γεννήσεως των παιδιών ήταν 31,2 χρόνια.

Στο 7,1 το ακαθάριστο ποσοστό θνησιμότητας

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, ο αριθμός των θανάτων στις περιοχές που ελέγχει το Κράτος ήταν 6.239 το 2019 σε σύγκριση με 5.768 το 2018. Το ακαθάριστο ποσοστό θνησιμότητας κατά το 2019 αυξήθηκε σε 7,1 θανάτους για κάθε 1.000 κατοίκους, από 6,6 που ήταν κατά το 2018.

H προσδοκώμενη διάρκεια ζωής στη γέννηση για το 2019 υπολογίστηκε σε 80,1 χρόνια για τους άντρες και 84,2 χρόνια για τις γυναίκες, σε σύγκριση με 80,7 χρόνια για τους άντρες και 84,6 χρόνια για τις γυναίκες για το 2018.

Παράλληλα, σε πολύ χαμηλά επίπεδα έχει φτάσει η βρεφική θνησιμότητα και υπολογίζεται σε 2,6 θανάτους βρεφών σε κάθε 1.000 γεννήσεις κατά το 2019.

Στις 26.170 η μετανάστευση το 2019

Με βάση τα στοιχεία η καθαρή μετανάστευση στην Κύπρο ήταν θετική από το 1983 μέχρι το 2011. Κατά την περίοδο 2012-2015 παρατηρήθηκε αρνητική καθαρή μετανάστευση, ενώ από το 2016 η καθαρή μετανάστευση γίνεται και πάλι θετική. Το 2019 υπολογίστηκε σε 8.797.

Ο αριθμός των μεταναστών προς την Κύπρο (Κυπρίων επαναπατριζόμενων και ξένων που έρχονται για εγκατάσταση ή προσωρινή απασχόληση πέραν του 1 χρόνου) ήταν 26.170 κατά το 2019 από 23.442 που ήταν το 2018.

Όπως αναφέρει η Στατιστική Υπηρεσία, ο αριθμός των μεταναστών από την Κύπρο (Κυπρίων και ξένων που έχουν μείνει στην Κύπρο τουλάχιστον ένα χρόνο) υπολογίζεται σε 17.373 για το 2019 σε σύγκριση με 15.340 το 2018.

Γάμοι και Διαζύγια

Ο συνολικός αριθμός των γάμων το 2019 αυξήθηκε στους 14.854 από 13.783 τον προηγούμενο χρόνο. Οι εκκλησιαστικοί γάμοι αυξήθηκαν από 3.918 το 2018 σε 4.173 το 2019 και οι πολιτικοί γάμοι αυξήθηκαν από 9.865 το 2018 σε 10.681 το 2019. Όπως και στα προηγούμενα χρόνια, ένας σημαντικός αριθμός πολιτικών γάμων τελέστηκε από μη κατοίκους Κύπρου. Συγκεκριμένα, από το σύνολο των 10.681 πολιτικών γάμων που τελέστηκαν, μόνο 3.673 ήταν γάμοι μεταξύ κατοίκων Κύπρου. Έτσι ο συνολικός αριθμός των γάμων των κατοίκων Κύπρου ανήλθε σε 7.846. 
 
Όπως αναφέρεται, το 2019 ο αριθμός των διαζυγίων αυξήθηκε στα 2.308, από 2.114 που εκδόθηκαν κατά το 2018. Το ακαθάριστο ποσοστό διαζευκτικότητας υπολογίστηκε σε 2,62 για κάθε 1.000 κατοίκους κατά το 2019, σε σύγκριση με 2,43 το 2018.
 
Το συνολικό ποσοστό διαζευκτικότητας, που δείχνει το ποσοστό των γάμων που αναμένονται να καταλήξουν σε διαζύγιο, έφτασε σε 361,7 σε κάθε 1.000 γάμους το 2019, από 41,6 που ήταν το 1980.

Πηγή
ΚΥΠΕ