Ο ACCA έχει εγκρίνει το βιβλίο της κας Πωλίνας Ιακωβίδου-Μιχαήλ

Τετάρτη, 15/5/2019 - 17:20
Μικρογραφία

Ο ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants), το διεθνές σώμα επαγγελματιών λογιστών έχει εγκρίνει το βιβλίο της κας Πωλίνας Ιακωβίδου-Μιχαήλ, με τίτλοΚυπριακή ΦορολογίαΟ Πλήρης Οδηγός” (Cyprus Taxation – A Comprehensive Guide) ως υλικό μελέτης για την ύλη του εγγεγραμμένου προγράμματος σπουδών των ACCA.  Η επίσημη έγκριση δόθηκε μετά από την ενδελεχή επιθεώρηση που διεξήγαγε η εξεταστική ομάδα του διεθνούς οργανισμού.

Στόχος της ύλης του προγράμματος των ACCA είναι να εξασφαλίσει όσο το δυνατό ευρύτερη πρόσβαση σε ποιοτικό εκπαιδευτικό υλικό για τους φοιτητές που παρακολουθούν τον κύκλο σπουδών. Η έγκριση του βιβλίου δόθηκε στη βάση μιας σειράς κριτηρίων που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων,  την ποιότητα του υλικού, την καταλληλότητα της ύλης για κάλυψη των αναλυτικών προγραμμάτων και την ακρίβεια των ερωτήσεων που θα βοηθήσουν στην εξεταστική προετοιμασία. Όλο το υλικό που εμπίπτει στο πρόγραμμα, έχει αξιολογηθεί από την εξεταστική ομάδα των ACCA προκειμένου να εξασφαλιστεί η υψηλή του ποιότητα.

Το διεθνές σώμα των επαγγελματιών λογιστών έχει συνάψει συμφωνία για κοινό πρόγραμμα εξέτασης με το Ινστιτούτο των Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ICPACInstitute of Certified Public Accountants of Cyprus), που σημαίνει ότι οι φοιτητές της Κύπρου εγγράφονται αυτόματα και στα δύο σώματα ενώ ταυτόχρονα είναι σε θέση να πληρούν τα εξεταστικά κριτήρια για ιδιότητα μέλους και στα δύο. Ο ACCA είναι ο μόνος διεθνής οργανισμός που τηρεί ένα κοινό εξεταστικό πρόγραμμα με τον ICPAC, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους επιτυχόντες υποψηφίους να γίνουν ταυτόχρονα μέλη και των δύο.

Το βιβλίο της κας Μιχαήλ προτείνεται από τον ACCA σε φοιτητές και εκπαιδευτές στην Κύπρο, ως ένα ουσιώδες υποστηρικτικό υλικό για την εξεταστική προετοιμασία στο θέμα της φορολογίας, όπως απαιτείται από τον ΣΕΛΚ σε όλους τους υποψηφίους του χώρου για την απόκτηση των επαγγελματικών προσόντων.

Όλο το υλικό που σχετίζεται με το σύστημα φορολογίας της Κύπρου, έχει ελεγχθεί, αξιολογηθεί και εγκριθεί από τους ΣΕΛΚ και ACCA προκειμένου να ανταποκρίνεται στα αυστηρά ποιοτικά κριτήρια που έχουν θέσει.