Νεοσύλλεκτοι: Πότε θα παραλάβεις την παραλλαγή σου και όσα πρέπει να ξέρεις

Τετάρτη, 15/5/2024 - 08:39
Μικρογραφία

Το Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει ότι, η διαδικασία υγειονομικής εξέτασης από τις επαρχιακές επιτροπές κατάταξης, καθώς και η χορήγηση των ειδών ιματισμού, υπόδησης και υλικών στους στρατεύσιμους της 2024 ΕΣΣΟ, θα λάβει χώρα από 20 Μαΐου 2024 έως 24 Μαΐου 2024 και από 27 Μαΐου 2024 έως 30 Μαΐου 2024. Η εν λόγω διαδικασία θα πραγματοποιηθεί από 07:30 έως 12:30, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα κατανομής.

vdss

2. Οι στρατεύσιμοι καλούνται να προσέλθουν, έχοντας μαζί τους:

  • Το δελτίο ταυτότητας ή οποιονδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο της Δημοκρατίας, στο οποίο να αναγράφεται ο αριθμός δελτίου ταυτότητας, από το οποίο να αποδεικνύεται η ταυτοπροσωπία τους. Σημειώνεται ότι, δεν θα γίνεται δεκτός κανένας στρατεύσιμος χωρίς κάποιο από τα παραπάνω επίσημα έγγραφα.
  • Το σημείωμα πρόσκλησης κατάταξης που έχουν λάβει στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης στοιχείων επιλογής στρατευσίμων ή τους έχει επιδοθεί από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο (δύναται να επιδεικνύεται και σε ηλεκτρονική μορφή). Στρατεύσιμοι οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν εξασφαλίσει σημείωμα πρόσκλησης κατάταξης παρακαλούνται όπως άμεσα αποταθούν στα Στρατολογικά Γραφεία.
  • Ιατρικές γνωματεύσεις - εκθέσεις, για τυχόν προβλήματα υγείας τα οποία αντιμετωπίζουν, προκειμένου να διαπιστωθεί η ικανότητά τους για εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.
  • Βεβαίωση τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στο όνομα του στρατεύσιμου, ΜΟΝΟ σε περίπτωση κατά την οποία τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού δεν υποβλήθηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα κατά την υποβολή της Δήλωσης Στοιχείων Επιλογής Στρατευσίμων της 2024 ΕΣΣΟ.
  • Βεβαίωση εμβολιαστικής κατάστασης και ομάδα αίματος, ΜΟΝΟ σε περίπτωση κατά την οποία δεν υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα κατά την υποβολή της Δήλωσης Στοιχείων Επιλογής Στρατευσίμων της 2024 ΕΣΣΟ.

Νοείται ότι, όσοι στρατεύσιμοι δεν προχώρησαν στην ηλεκτρονική υποβολή της Δήλωσης Στοιχείων Επιλογής Στρατευσίμων, τα στοιχεία των παραγράφων (δ) και (ε) υποχρεωτικά θα πρέπει να κατατεθούν την ημέρα παρουσίασης τους στην υγειονομική εξέταση καθώς και Πιστοποιητικά σε περίπτωση κατά την οποία ανήκουν σε μία ή περισσότερες κατηγορίες μοριοδότησης. Πατήστε ΕΔΩ για τις κατηγορίες Μοριοδότησης.

3. Για αποφυγή ταλαιπωρίας, οι στρατεύσιμοι καλούνται όπως τηρούν πιστά τις καθορισμένες ημέρες και ώρες οι οποίες αναγράφονται στο σημείωμα πρόσκλησης κατάταξης.

4. Σημειώνεται ότι, οι στρατεύσιμοι που δεν θα κριθούν ικανοί για στράτευση ή εκκρεμεί η κρίση της ικανότητάς τους, δεν θα τους χορηγηθούν υλικά σ΄αυτό το στάδιο.

5. Στρατεύσιμοι οι οποίοι θα παρευρεθούν για υγειονομική εξέταση, στις επαρχιακές επιτροπές κατάταξης, θα πιστωθούν με επιπλέον 10 μόρια, τα οποία θα ληφθούν υπόψη κατά την διαδικασία επιλογής τους σε Μονάδες της Εθνικής Φρουράς.

6. Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης για την υγειονομική εξέταση και χορήγησης των ειδών ιματισμού, υπόδησης και υλικών, θα πρέπει να γίνεται νέος προγραμματισμός κατόπιν επικοινωνίας στα εξής τηλέφωνα:

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

4ο ΤΒΟ (Αθαλάσσα)

22414265 / 22414266

ΚΕΝ Λάρνακας

24411803

ΚΕΝ Λεμεσού

25413173

ΚΕΝ Πάφου

25413842                                                        

7. Στρατεύσιμοι οι οποίοι εξέφρασαν επιθυμία επιλογής ως Υποψήφιοι Βαθμοφόροι, με το πέρας της υγειονομικής εξέτασης όσοι κριθούν ικανοί για τη συνέχιση διεκδίκησης των εν λόγω θέσεων, θα πρέπει υποχρεωτικά να παρουσιασθούν για αθλητική δοκιμασία(με αθλητική ενδυμασία) στις 31 Μαΐου 2024. Οι επιτυχόντες και στην αθλητική δοκιμασία θα πρέπει υποχρεωτικά να παρουσιασθούν για γραπτή εξέταση στις 3 Ιουνίου 2024. Για τις ώρες και χώρο διεξαγωγής θα ενημερωθούν επίσημα οι στρατεύσιμοι με το πέρας της υγειονομικής εξέτασης.   

8. Στρατεύσιμοι οι οποίοι εξέφρασαν επιθυμία στις Ειδικές Δυνάμεις, με το πέρας της υγειονομικής εξέτασης όσοι κριθούν ικανοί για τη συνέχιση διεκδίκησης των εν λόγω θέσεων, θα πρέπει υποχρεωτικά να παρουσιασθούν για αθλητική δοκιμασία(με αθλητική ενδυμασία) την 01 Ιουνίου 2024. Για τις ώρες και χώρο διεξαγωγής θα ενημερωθούν επίσημα οι στρατεύσιμοι με το πέρας της υγειονομικής εξέτασης.   

9. Σημειώνεται ότι, περιπτώσεις στρατευσίμων που επηρεάζονται οι επιλογικές τους διαδικασίες, λόγω συμμετοχής τους σε εξετάσεις Α Levels, με το πέρας της υγειονομικής εξέτασης, θα ενημερωθούν για την ημερομηνία διεξαγωγής της συμπληρωματικής εξέτασης. Παρακαλούνται οι στρατεύσιμοι όπως εξασφαλίσουν ανάλογη βεβαίωση για την υποχρέωση συμμετοχής τους σε εξετάσεις Α Levels, για να τους επιτραπεί να λάβουν μέρος στην συμπληρωματική εξέταση.