Κ.Ιωάννου: Η κλιματική αλλαγή απαιτεί ολιστική προσέγγιση προστασίας

Σάββατο, 13/4/2024 - 12:25
Κωνσταντίνος Ιωάννου

Στους τρεις βασικούς πυλώνες πάνω στους οποίους η κυπριακή κυβέρνηση χτίζει το σύστημα πολιτικής προστασίας με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που προκύπτουν από την κλιματική κρίση, αναφέρθηκε ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου στην τοποθέτησή του στο Φόρουμ των Δελφών.

Ο κ. Ιωάννου συμμετείχε στη συζήτηση, με θέμα «Οικοδομώντας Ανθεκτικότητα: Στηρίζοντας τα κράτη μέλη της ΕΕ για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την πολιτική προστασία», στην οποία έγινε ανταλλαγή απόψεων για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα κράτη μέλη και την πίεση που ασκείται στα συστήματα πολιτικής προστασίας από ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως πλημμύρες και χιονοπτώσεις ή πυρκαγιές. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας τόνισε ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ για να μείνει και υπογράμμισε ότι η προσέγγιση στις νέες πραγματικότητες θα πρέπει να είναι ολιστική.

Αναφερόμενος στην Κύπρο, ο Υπουργός Εσωτερικών είπε ότι η αναδιοργάνωση του συστήματος πολιτικής προστασίας αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη καθώς στόχος είναι ο καλύτερος συντονισμός υπό μια Αρχή και να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Σε αυτό το πλαίσιο η Κύπρος εξασφάλισε χρηματοδότηση από το TSI, έτσι ώστε να προχωρήσει με τον εκσυγχρονισμό της Δύναμης Πολιτικής Άμυνας και τη μετεξέλιξή της σε Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας.

Σε πρώτη φάση, είπε ο κ. Υπουργός, θα γίνει μια αξιολόγηση για να διαπιστωθούν οι αδυναμίες και οι κίνδυνοι στο υφιστάμενο σύστημα, ώστε να καθοριστούν οι συγκεκριμένες δράσεις και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους. Πρόκειται, όπως το χαρακτήρισε, «για ένα φιλόδοξο έργο, που αποσκοπεί, αφενός, στον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου και, αφετέρου, στον αποδοτικότερο συντονισμό ανάμεσα στις διάφορες κρατικές και μη Υπηρεσίες που καλούνται να διαχειριστούν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή καταστροφών».

Παράλληλα, αναφερόμενος στην πρόληψη ως τον δεύτερο σημαντικό πυλώνα, ο κ. Ιωάννου ανέφερε ότι η κυβέρνηση επικεντρώνεται στον καθορισμό μιας τυποποιημένης μεθοδολογίας εκτίμησης κινδύνου, με συγκεκριμένες διαδικασίες για διαφορετικές περιπτώσεις κινδύνων. Η πρόληψη, τόνισε ο Υπουργός Εσωτερικών, είναι πρωταρχικής σημασίας, για αυτό και τα κράτη οφείλουν να επενδύουν στις πολιτικές πρόληψης. Συγκρίνοντας τα συστήματα πολιτικής προστασίας με τα συστήματα υγείας, ο κ. Ιωάννου είπε ότι και στις δύο περιπτώσεις, η επένδυση στον τομέα της πρόληψης προστατεύουν το σύστημα μεσό-μακροπρόθεσμα.

Τρίτος σημαντικός άξονας της πολιτικής της Κυβέρνησης είναι η εκπαίδευση και η ενημέρωση του κοινού, καθώς και εμπλοκή των Τοπικών Αρχών στην υλοποίηση των δράσεων πρόληψης. Στόχος είναι ο σχεδιασμός πολιτικών επικοινωνίας και η συνεχής ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών.

Ο Υπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε, επιπλέον, στο εγχείρημα που προωθείται για επανασχεδιασμό και βελτίωση των διαδικασιών, ώστε να αυξηθεί ο βαθμός ετοιμότητας και η ικανότητα ανταπόκρισης σε έκτακτες περιπτώσεις κρίσης.

Μιλώντας για το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, ο κ. Ιωάννου ευχαρίστησε τον Έλληνα Υπουργό Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας για την υπογραφή του Μνημονίου Συναντίληψης για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης «112» και πρόσθεσε ότι μέσω αυτού η Κύπρος θα λάβει την καθοδήγηση και την τεχνογνωσία για να επιτύχει την εισαγωγή όλων των εργαλείων που διαθέτει το «112» και, συνεπώς, την αξιοποίησή του στον μέγιστο δυνατό βαθμό.

«Σκοπός μας είναι να εκσυγχρονίσουμε το υφιστάμενο σύστημα και να το προσαρμόσουμε στις σύγχρονες ανάγκες, έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγές», υπογράμμισε καταλήγοντας ο Υπουργός Εσωτερικών.

Σημειώνεται ότι στο ίδιο πάνελ συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Γενικός Διευθυντής της Διεύθυνση Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (DG REFORM) Mario Nava, ο Υπουργός Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας της Ελλάδας Βασίλης Κικίλιας και ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) Κυριάκος Κακουρής.

Πηγή
ΚΥΠΕ