Καθυστέρηση ενός χρόνου διπλασίασε το κόστος ανάπλασης της Λεωφόρου Τσερίου

Τετάρτη, 15/2/2023 - 06:58

Σοβαρότατη καθυστέρηση παρατηρείται στην έναρξη των εργασιών για την ανάπλαση της Λεωφόρου Τσερίου στο Στρόβολο. Καθυστέρηση οποία, σε συνάρτηση με τα δεδομένα της εποχής που έφεραν σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των κατασκευαστικών υλικών, εκτόξευσε σημαντικά και το κόστος της εν λόγω ανάπλασης.

Ο Δήμαρχος Στροβόλου Ανδρέας Παπαχαραλάμπους δήλωνε στην εκπομπή Alpha Ενημέρωση  τον Ιανουάριο του 2022, ότι «απομένουν μερικές λεπτομέρειες για ολοκλήρωση του σχεδιασμού και εντός της Άνοιξης θα προκυρηχθούν προσφορές, με την ευχή ότι το καλοκαίρι - Σεπτέμβριο θα αρχίσουν τα έργα.

Παρά την εν λόγω τοποθέτηση του δημάρχου, μέχρι σήμερα ο δήμος δεν έχει λάβει ακόμη την τελική έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου το οποίο θα ανάψει ουσιαστικά το πράσινο φως στο Δήμο Στροβόλου για να προχωρήσει με την προκήρυξη των προσφορών για την κατασκευή του έργου. Η καθυστέρηση στην προκήρυξη για ανάθεση του έργου, έχει φτάσει σήμερα τους 12μήνες και όπως προαναφέραμε αύξησε σημαντικά και το κόστος κατασκευής. Σύμφωνα με πληροφόρηση που έλαβε το Alphanews.live ενώ ο αρχικός υπολογισμός του κόστους του έργου κυμαινόταν στα 8 εκατομμύρια, πλέον το ποσό αυτό αποτελεί σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, το κόστος έχει εκτοξευθεί στα 15 εκατ. ευρώ ποσό ωστόσο το οποίο ενδέχεται να αλλάξει όταν ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες. Αξίζει να σημειωθεί πως το κόστος των εργασιών θα επωμισθεί στα 4/5 από το κράτος και το 1/5 από τον Δήμο Στροβόλου. Σύμφωνα με αρμόδια πηγή, με βάση τους υπολογισμούς, οι εργασίες του έργου θα μπορούν να αρχίσουν περί τα τέλη του 2023. Όπως εξήγησε, λογικά δεν θα υπάρξει έγκριση από το νυν Υπουργικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση που αυτό επαληθευτεί τότε ο Δήμος θα λάβει έγκριση πιθανόν εντός Απριλίου. Αμέσως μετά την έγκριση θα πρέπει να προωθεί η διαδικασίας των απαλλοτριώσεων και αμέσως η προκήρυξη των προσφορών. Τέτοιες προσφορές ως είθισται, χρειάζονται περίπου έξι μήνες μέχρι να γίνει η κατακύρωση τους, υπογραφή των συμβολαίων και ο επιτυχόν εργολάβος να προχωρήσει στην έναρξη των εργασιών.

Αγκάθι οι απαλλοτριώσεις

Η καθυστέρηση οφείλεται σε εμπλοκή που υπήρξε στο θέμα των απαλλοτριώσεων. Η ενημέρωση που λάβαμε από το Δήμο Στροβόλου ξεκαθαρίζει πως έχουν γίνει οι απαραίτητες εργασίες για τις απαλλοτριώσεις του έργου,  με την υποστήριξη του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Οι απαλλοτριώσεις έχουν υποβληθεί στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως για έγκριση και υποβολή παρατηρήσεων εάν υπάρχουν. Πρόκειται για διαδικασία η οποία όπως πληροφορούμαστε, θα ολοκληρωθεί πολύ σύντομα. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, η τελική έκθεση για το έργο θα προωθηθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών το οποίο με τη σειρά του θα την υποβάλει εκ νέου στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκρυση, λόγω του ότι το κόστος τους ξεπερνά τις 200 000 ευρώ. Με την έγκριση και την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι απαλλοτριώσεις του έργου θα δημοσιευθούν, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Συνεπώς, ο Δήμος Στροβόλου βρίσκεται εν αναμονή των τελικών αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, ενώ με την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού από το Γενικό Λογιστήριο θα προχωρήσει με την προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για υλοποίηση του έργου.

Έτοιμα τα κατασκευαστικά σχέδια

Ο Δήμος Στροβόλου έχει στα χέρια του τα ολοκληρωμένα κατασκευαστικά σχέδια από τον ανάδοχο και έχει προχωρήσει στην ετοιμασία των όρων προκήρυξης του έργου από τον Δήμο και στη συνέχεια αναμένεται να λάβουν έγκριση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Όπως μας έχει λεχθεί, γενικώς, το έργο έχει αρκετά χαρακτηριστικά πολυπλοκότητας. Για παράδειγμα, οι υπηρεσίες κοινής ωφελείας και ένα υψηλής τάσης καλώδιο 132 βολτ που περνά κάτω από το δρόμο. Τα κατασκευαστικά σχέδια και το ρυθμιστικό σχέδιο του όλου έργου που ετοιμάζει η εταιρεία ASCE Consultants, βασίζεται στα σχέδια για την οδό Τσερίου που ετοιμάστηκαν από την εταιρεία Andreas Markides Associates, για έναν πιο ανθρωποκεντρικό δρόμο.

Προβλέπεται ανάπλαση του δρόμου με δύο λωρίδες φιλικούς προς την επιχειρηματικότητα και τους κατοίκους της περιοχής ενώ μετά της αντιδράσεις, τα σχέδια δεν προβλέπουν νησίδα. Σε μερικά σημεία ο δρόμος θα στενεύει ώστε να μειώνεται η ταχύτητα, ωστόσο γενικότερα θα είναι μειωμένο το όριο. Επιπρόσθετα προβλέπει τη δημιουργία κόμβων στους οποίους θα αναπτύσσονται δραστηριότητες για τους πεζούς. Η διάρκεια των εργασιών θα είναι περίπου δυο χρόνια. Οι λωρίδες θα παραμείνουν δύο και όχι τρεις, όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασμός.