Ηλεκτρονικά πλέον η έκδοση διαζυγίου, εκσυγχρονίζεται το οικογενειακό δίκαιο

Τετάρτη, 5/10/2022 - 13:35
Μικρογραφία

Αλλάζει, μεταρρυθμίζεται και εκσυγχρονίζεται το οικογενειακό δίκαιο, με τέσσερα νομοσχέδια τα οποία μελετά η Επιτροπή Νομικών της Βουλής και τα οποία αναμένεται ότι θα οδηγηθούν στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση πριν τα Χριστούγεννα.

Σήμερα συνεχίστηκε η συζήτηση των νομοσχεδίων στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών στην παρουσία της αρμόδιας Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Στέφης Δράκου.

Με βάση τα όσα ανέφερε η Υπουργός Δικαιοσύνης ενώπιον των βουλευτών, τα νομοσχέδια και οι αλλαγές που προωθούνται εστιάζονται στο συμφέρον του παιδιού. Ειδικότερα, απλοποιούνται οι διαδικασίες, μειώνεται ο χρόνος συνδιαλλαγής σε θρησκευτικούς γάμους από τρεις μήνες σε έξι βδομάδες. Δηλαδή η προσπάθεια την οποία καταβάλλει η εκκλησία για συμφιλίωση του ζευγαριού, πριν ξεκινήσει η διαδικασία διαζυγίου. Επιπρόσθετα, οι λόγοι διαζυγίου θα είναι οι ίδιοι για όλες τις θρησκευτικές ομάδες και  διαγράφονται από το σύνταγμα οι λόγοι διαζυγίου, οι οποίοι ήταν οι ίδιοι με τις πρόνοιες του καταστατικού χάρτη της Εκκλησίας. Οι λόγοι διαζυγίου θα καθορίζονται με νόμους. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις αλλαγές που έγιναν, τα δικαστήρια θα μπορούν να εκδικάζουν υποθέσεις κεκλεισμένων των θυρών, για προστασία των παιδιών.

Με διαδικασίες εξπρές

Αναφερόμενη στα τέσσερα νομοσχέδια η Υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε σε σχέση με το «περί της Δέκατης Έβδομης τροποποίησης του Συντάγματος Νόμου», έχουν διαγραφεί οι λόγοι διαζυγίου που αναφέρονται στο Σύνταγμα, μεταξύ των οποίων είναι και οι λόγοι του Καταστατικού της εκκλησίας, ως ήταν η εισήγηση του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και ορισμένων πολιτικών δυνάμεων. Σημείωσε πως με την υιοθέτηση της εισήγησης αυτής, θα ισχύουν πλέον οι ίδιοι λόγοι διαζυγίου, οι οποίοι θα είναι συγκεντρωμένοι στον περί Γάμου Νόμο, για όλους τους πολίτες ανεξάρτητα αν κάποιος ανήκει στην ελληνική ορθόδοξη εκκλησία, ή αν έχει τελέσει θρησκευτικό ή πολιτικό γάμο.

Για το δεύτερο νομοσχέδιο που αφορά, «το περί απόπειρας συνδιαλλαγής και πνευματικής λύσης γάμου Νόμος», η Υπυργός δικαιοσύνης ανέφερε ότι παραμένει η διάσταση απόψεων των εμπλεκομένων, σημειώνοντας όμως ότι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η εισήγηση που συγκεράζει στο μεγαλύτερο βαθμό της χρονικής περιόδου που πρέπει να μεσολαβήσει μεταξύ της γνωστοποίησης της πρόθεσης διαζυγίου στον Επίσκοπο και της καταχώρησης της αγωγής διαζυγίου από τους 3 μήνες στις 6 εβδομάδες.

Αναφορικά με το τρίτο νομοσχέδιο, που αφορά τον «περί οικογενειακών δικαστηρίων Νόμος»,  η κα. Δράκου ότι εισάγεται πρόνοια ώστε να δίδεται η δυνατότητα στο Δικαστήριο, μετά από αίτημα ενός διάδικου ή όποτε ανήλικος συμμετέχει στη διαδικασία ή μέρος αυτής να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, ώστε να διασφαλιστεί η ιδιωτική ζωή των διάδικων και του παιδιού. Η κ. Δράκου είπε ότι υιοθετήθηκε επίσης εισήγηση που παρέχει τη δυνατότητα μέσω της ίδιας αίτησης για οποιαδήποτε οικογενειακή διαφορά να ξεκινά η διαδικασία και για άλλες οικογενειακές διαφορές.

Σε ότι αφορά το συναινετικό διαζύγιο, για το οποίο είχε εκφράσει διαφορετική θέση η Επίτροπος Προστασίας του Παιδιού, στο κατά πόσο πρέπει να είναι υποχρεωτική η έκδοση απόφασης για θέματα επιμέλειας και επικοινωνίας με τα τέκνα ταυτόχρονα με την έκδοση διαζυγίου, η υπουργός είπε ότι θέση τους είναι ότι η πρόνοια πρέπει να παραμείνει ως έχει.

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών Νίκος Τορναρίτης δήλωσε ότι σε δύο βδομάδες θα ξεκινήσει η κατ’ άρθρο συζήτηση των νομοσχεδίων, ώστε να ψηφιστούν μέχρι τον Δεκέμβριο. Πρώτη άγνοια η προστασία των παιδιών.