Ιδού το Διάταγμα για ιατρικές εξετάσεις εργοδοτουμένων σε ορυχεία και λατομεία

Πέμπτη, 13/5/2021 - 15:19
Μικρογραφία

Διάταγμα για τις ιατρικές εξετάσεις εργοδοτουμένων σε ορυχεία και λατομεία εξέδωσε η Υπουργός Εργασίας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση «η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ΄ αυτήν από τους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Επιτήρηση της Υγείας) Κανονισμούς του 2017, έχει εκδώσει το περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ιατρικές Εξετάσεις Εργοδοτουμένων σε Ορυχεία και Λατομεία) Διάταγμα του 2021 (Κ.Δ.Π. 143/2021)».

Το Διάταγμα καθορίζει τις αναγκαίες ιατρικές εξετάσεις στις οποίες πρέπει να  υποβάλλονται οι εργοδοτούμενοι που εκτελούν εργασίες εξόρυξης και επεξεργασίας εξορυχθέντων υλικών σε ορυχεία και λατομεία καθώς επίσης την περιοδικότητα των ιατρικών εξετάσεων που καθορίζονται σε αυτό.

Οι εξετάσεις αυτές περιλαμβάνουν γενική κλινική εξέταση, εξέταση της όρασης, εξέταση της ακοής, πλήρη λειτουργικό έλεγχο των πνευμόνων (σπιρομέτρηση), ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ), ακτινογραφία θώρακος συμπεριλαμβανομένου πλάγιου προφίλ και αιματολογικές εξετάσεις το περιεχόμενο των οποίων θα είναι στη κρίση του εξετάζοντα ιατρού.

Το Διάταγμα είναι αναρτημένο εδώ

Πηγή
ΚΥΠΕ