Η βροχή «βούλιαξε» τα σχέδια για τη Μακαρίου

Τρίτη, 18/10/2022 - 17:02
Μικρογραφία

Οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών δεν επέτρεψαν την εκτέλεση των εργασιών οριζόντιας σήμανσης των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη ευρύτερη περιοχή του έργου «Ανάπλαση Εμπορικού Τριγώνου Μακαρίου - Στασικράτους - Ευαγόρου, κατασκευαστική Φάση Β’», αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Δήμος Λευκωσίας. Στο πλαίσιο αυτό, η εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του αρχικού σχεδιασμού του Έργου που ήταν προγραμματισμένη για την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου αναβάλλεται για την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022.

Την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου από τις 6:00 το πρωί μέχρι την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022 στις 10:00 το πρωί η Λεωφόρος Μακαρίου Γ και η οδός Α. Γ. Λεβέντη θα παραμείνουν κλειστές για εκτέλεση των εργασιών οριζόντιας σήμανσης των νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ε.Ε, τον Κρατικό Προϋπολογισμό και τον Δήμο Λευκωσίας, στα πλαίσια της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020,- Ειδικός Στόχος: Βελτίωση της κινητικότητας κυρίως στην αστική περιοχή Λευκωσίας, - Άξονας 5: Προώθηση Βιώσιμων Μεταφορών και Μείωση των Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα.