Επικαλείται γνωμάτευση της Νομικής το ΥΠΕΞ για το επίδομα ενοικίου σε διπλωμάτη

Πέμπτη, 18/4/2024 - 18:23
Μικρογραφία

Αναφορικά με την Ειδική Έκθεση, αρ. ΥΠΕΞ/01/202, της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, σε σχέση με το θέμα «Καταβολή επιδόματος ενοικίου σε Διπλωμάτη», το Υπουργείο Εξωτερικών επιθυμεί να σημειώσει τα ακόλουθα:

Μετά από σχετική ανώνυμη καταγγελία και κατόπιν διερεύνησης του θέματος από την Αστυνομία, το Υπουργείο Εξωτερικών ενημερώθηκε στις 20/09/22 ότι η Νομική Υπηρεσία γνωμάτευσε πως δεν στοιχειοθετείται η διάπραξη οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος από οποιονδήποτε πρόσωπο.

Σε ό,τι αφορά στο ζήτημα πιθανών πειθαρχικών αδικημάτων, η τότε ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών αποφάσισε όπως δεν προχωρήσει σε πειθαρχική έρευνα, δεδομένου ότι είχε προηγηθεί η διερεύνηση της εν λόγω καταγγελίας στο πλαίσιο της ποινικής έρευνας, η οποία δεν στοιχειοθέτησε διάπραξη ποινικού αδικήματος για το θέμα.

Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι στις 08/08/23 ζητήθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών γνωμάτευση από τη Νομική Υπηρεσία επί επιπροσθέτων πτυχών του θέματος, συμπεριλαμβανομένων της ανάκτησης του ποσού που έλαβε ο εν λόγω Διπλωμάτης ως επίδομα ενοικίου, με τη Νομική Υπηρεσία να απαντά στις 24/11/23 αρνητικά.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είχαν προκύψει οποιαδήποτε νέα στοιχεία, για να αιτιολογούν πειθαρχική έρευνα, αποφασίστηκε πως δεν υφίσταντο λόγος που να δικαιολογεί απόκλιση από την προηγούμενη σχετική απόφαση.

Ωστόσο, προς αποφυγή τυχόν μελλοντικής παρερμηνείας ή/και εκμετάλλευσης από οποιονδήποτε των κανονισμών του Σχεδίου Επιδόματος Ενοικίου, το Υπουργείο Εξωτερικών έχει αποφασίσει ότι θα προβεί, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών, σε μελέτη για τροποποίηση του Σχεδίου, προκειμένου να καλυφθεί το οποιοδήποτε κενό στην ερμηνεία του εν λόγω Κανονισμού.