Εννιά μήνες στο κελί δικηγόρος για πλαστογραφία και κυκλοφορία πλαστού εγγράφου

Τετάρτη, 26/10/2022 - 15:41
Μικρογραφία

 Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού επέβαλε την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022, συντρέχουσες ποινές άμεσης φυλάκισης 9 μηνών σε δικηγόρο, ο οποίος παραδέχθηκε ενοχή σε δύο κατηγορίες που αφορούν η πρώτη, στο αδίκημα της πλαστογραφίας επίσημου εγγράφου και η δεύτερη, στο αδίκημα της κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου.

Τα αδικήματα διαπράχθηκαν μεταξύ των μηνών Μαΐου 2014 και Ιουνίου 2014 στη Λεμεσό, με τον κατηγορούμενο να πλαστογραφεί έγγραφο και να το παρουσιάζει σε πελάτη του στην Ελλάδα ως δικαστική απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, με την οποία «πέτυχε»  συμψηφισμό των καταθέσεων του πελάτη του με τα δάνεια του στην Ελλάδα μετά το κούρεμα καταθέσεων το 2013.

Αυτό, σύμφωνα με τα γεγονότα που παρουσιάστηκαν από τη Δικηγόρο της Δημοκρατίας που χειρίστηκε την υπόθεση εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, δημιούργησε στον παραπονούμενο ελπίδες ότι θα δικαιωθεί και ως εκ τούτου, δεν έλαβε μέτρα που ενδεχομένως να είχαν άλλη κατάληξη σε σχέση με την περιουσία του.

Σύμφωνα με το Δικαστήριο, το ότι δεν υπάρχει αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της πλαστογραφημένης δικαστικής απόφασης με οποιαδήποτε οικονομική ζημία του παραπονούμενου λαμβάνεται μεν υπόψη, όμως το Δικαστήριο θεώρησε ότι υπό τις περιστάσεις είναι ήσσονος σημασίας.

Το Δικαστήριο στην απόφασή του, μεταξύ άλλων, αναφέρει:

«Οι ενέργειες στις οποίες προέβη ο κατηγορούμενος ουδόλως συνάδουν με την τιμιότητα  με την οποία ένας δικηγόρος αναμένεται να εκτελεί τα καθήκοντά του. Αντίθετα δείχνουν έλλειψη σεβασμού  προς τον θεσμό της δικαιοσύνης που πρέπει να διατηρείται σε υψηλό επίπεδο και να καταξιώνεται στη συνείδηση του κοινωνικού συνόλου. Παράλληλα, οι ενέργειες του κατηγορούμενου υποβιβάζουν την αξιοπιστία του δικηγορικού επαγγέλματος που πρόκειται για λειτούργημα το οποίο εμπίπτει στη σφαίρα της ορθής απονομής της δικαιοσύνης. Όπως και να ιδωθεί η συμπεριφορά του κατηγορούμενου δεν μπορεί παρά να χαρακτηριστεί ως εξαιρετικής σοβαρότητας και εκτός κάθε εντιμότητας και ηθικής.»

Εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, την υπόθεση χειρίστηκε η Δικηγόρος της Δημοκρατίας κα Έλενα Κληρίδου.