Δημιουργείται Κέντρο Αριστείας της Γαλάζιας Χάρτας της Κοινοπολιτείας στην Κύπρο

Παρασκευή, 19/4/2024 - 10:54

Η Κοινοπολιτεία και η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας υπέγραψαν την Παρασκευή τριετές Μνημόνιο Συναντίληψης για τη δημιουργία Κέντρου Αριστείας της Γαλάζιας Χάρτας της Κοινοπολιτείας στη Λάρνακα, με σκοπό την ενίσχυση διακυβέρνησης για μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία και τη στήριξη της επιστημονικής έρευνας για την προστασία των ωκεανών.

Η υπογραφή του Μνημονίου έγινε κατά την εναρκτήρια Υπουργική Σύνοδο για τους Ωκεανούς των Κρατών της Κοινοπολιτείας, που διεξάγεται στα Κούκλια της Πάφου, από τη Γενική Γραμματέα της Κοινοπολιτείας Πατρίσια Σκότλαντ, την Υφυπουργό Ναυτιλίας Μαρίνα Χατζημανώλη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Κυπριακού Ινστιτούτου για τη Θάλασσα και τη Ναυτιλία (CMMI) Ζαχαρία Σιόκουρο.

Ανακοίνωση του Υφυπουργείου Ναυτιλίας αναφέρει ότι υπό την επίβλεψη της Κύπρου, το Κέντρο Αριστείας θα αναλάβει ενεργό ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη πολιτικών για τη διατήρηση, αποκατάσταση και βιώσιμη διαχείριση των θαλάσσιων πόρων προς όφελος των νησιωτικών και παράκτιων κρατών της Κοινοπολιτείας. Το Κέντρο θα επικεντρωθεί επίσης στη βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια και τη θαλάσσια έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία για την υποστήριξη των Ομάδων Δράσης της Γαλάζιας Χάρτας της Κοινοπολιτείας υπό την ηγεσία κάποιας χώρας της Κοινοπολιτείας.

Μιλώντας νωρίτερα στη Σύνοδο, η Γενική Γραμματέας της Κοινοπολιτείας δήλωσε πως «η επιστήμη είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με τους ωκεανούς, ωστόσο υπάρχει μεγάλο χάσμα μεταξύ της ικανότητας των χωρών να συμμετέχουν στις παγκόσμιες συζητήσεις για τους ωκεανούς». Το Κέντρο Αριστείας της Γαλάζιας Χάρτας, είπε η Γενική Γραμματέας της Κοινοπολιτείας, θα συμβάλει στη μείωση των ανισοτήτων όσον αφορά την πρόσβαση στη θαλάσσια γνώση και την επιστημονική ικανότητα.

"Το Κέντρο θα συμβάλει επίσης στη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των φορέων χάραξης πολιτικής και των επιστημόνων και θα τοποθετήσει την Κοινοπολιτεία ως συλλογικό ηγέτη στις τεκμηριωμένες προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των ωκεάνιων προκλήσεων", συμπλήρωσε.

Από την πλευρά της η Υφυπουργός Ναυτιλίας της Κύπρου κα. Μαρίνα Χατζημανώλη δήλωσε πως «Η Κύπρος αναγνωρίζει ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ωκεανοί μας είναι τεράστιες και δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μεμονωμένα από κανένα έθνος. Για το λόγο αυτό έχουμε υιοθετήσει την Γαλάζια Χάρτα της Κοινοπολιτείας».

Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση ανακοινώνω σήμερα ότι «μετά από πρόσφατες εντατικές προσπάθειες, είμαστε έτοιμοι να δημιουργήσουμε ένα Κέντρο Αριστείας της Γαλάζιας Χάρτας στην Κύπρο, υπογράφοντας το σχετικό Μνημόνιο Συναντίληψης» είπε η κ. Χατζημανώλη.

«Η υπογραφή του Μνημονίου Συναντίληψης αποτελεί άλλη μια απόδειξη ότι η κυπριακή Κυβέρνηση παραμένει σταθερή στη δέσμευσή της, να χαράξει μια πορεία προς ένα πιο αποτελεσματικό, βιώσιμο και ευημερούν μέλλον για τους ωκεανούς μας και τη γαλάζια οικονομία» αναφέρεται.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του CMMI Ζαχαρίας Σιόκουρος δήλωσε πως «Το Κυπριακό Ινστιτούτο για τη Θάλασσα και τη Ναυτιλία έχει ως ευρύτερο ερευνητικό στόχο την επίλυση των πιο σημαντικών προκλήσεων που συνδέονται με τη Γαλάζια Οικονομία οι οποίες είναι πολλές, πολυδιάστατες και απαιτούν συνεργασία όχι μόνο μεταξύ διαφορετικών επιστημονικών πεδίων, αλλά και διαφορετικών γεωγραφικών περιοχών».

Η σύσταση του Κέντρου Αριστείας θα συνεισφέρει στην προώθηση συνεργασίας μεταξύ των χωρών της Κοινοπολιτείας, καθώς και στην ανάπτυξη και μεταφορά τεχνογνωσίας για μια δίκαιη, συμπεριληπτική και βιώσιμη προσέγγιση στην προστασία του ωκεανού και στην οικονομική ανάπτυξη, συμπλήρωσε.

Όπως αναφέρεται κατά τη Σύνοδο των Αρχηγών Κυβερνήσεων της Κοινοπολιτείας το 2022 στη Ρουάντα, οι Κυβερνήσεις επανέλαβαν την υποστήριξή τους στη Γαλάζια Χάρτα της Κοινοπολιτείας και την φιλοδοξία για επίτευξη της επιθυμητής προόδου προς τον Στόχο 14 της Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ζωή στο Νερό). Στην ίδια Σύνοδο, η Κύπρος προσφέρθηκε να φιλοξενήσει ένα Κέντρο Αριστείας της Γαλάζιας Χάρτας για την υποστήριξη των μελών της Κοινοπολιτείας για την ανάπτυξη και στήριξη της έρευνας και της εκπαίδευσης για τους ωκεανούς.