Δεν βάζουν Skatepark στο Παττίχειο Πάρκο, αναστολή εργασιών αποφάσισε ο Δήμος

Τρίτη, 27/2/2024 - 15:23
Παττίχειο Πάρκο

Την αναστολή των εργασιών που αφορούν το έργο αναδιαμόρφωσης της περιοχής του Παττιχείου Πάρκου στη Λάρνακα αποφάσισε ομόφωνα, μεταξύ άλλων, το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης.

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωση του Δήμου αναφέρεται πως το Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας εκ νέου υπόψη τις απόψεις του Τμήματος Περιβάλλοντος ως καταγράφονται στην επιστολή του ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2024, αποφάσισε ομόφωνα όπως υιοθετήσει και τις πέντε εισηγήσεις του Τμήματος.

Αυτές αφορούν: α) την αναστολή των εργασιών μέχρι να γίνουν οι υποδείξεις από την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας για το εύρος των εργασιών που επιτρέπονται μέχρι τον Ιούνιο και δεν θα επηρεάσουν την πανίδα της περιοχής, β) τη διασφάλιση του ότι δεν θα αποκοπεί κανένα δέντρο, πέραν από ακακίες, για περιορισμό των επεμβάσεων στο πάρκο. Παράλληλα, στα πλαίσια του έργου θα φυτευθούν 500 νέα δέντρα και 4.500 θάμνοι στο χώρο του έργου, γ) τη χρησιμοποίηση υδατοπερατών υλικών για όλους τους πεζόδρομους και τους χώρους στάθμευσης, δ) την επαναξιολόγηση του σχεδιασμού πεζογέφυρας ώστε να περιοριστεί στο μέγιστο ύψος των πέντε μέτρων και ε) την κατάθεση αναφοράς ανά τριμηνία στο Τμήμα Περιβάλλοντος σχετική με την πρόοδο υλοποίησης του έργου.

Επιπρόσθετα, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως δεν προχωρήσει με την κατασκευή του πάρκου τροχοσανίδας  (skatepark) και όπως τροποποιήσει τον χώρο στάθμευσης επί της Λεωφόρου Αρτέμιδος ούτως ώστε να διασφαλιστεί η μη αποκοπή δέντρων.

Επιβεβαίωσε περαιτέρω, αναφέρεται στην ανακοίνωση, ότι στο έργο:

Δεν περιλαμβάνεται και δεν θα προωθηθεί η υλοποίηση άλλων χώρων στάθμευσης και αθλητικών εγκαταστάσεων.

Επιπρόσθετα σημειώνεται πως ο Δήμος Λάρνακας στις 22 Φεβρουαρίου σε ανοιχτή ενημερωτική συνάντηση στον Πολυδύναμο Πολυχώρο Κοινωνικής Πρόνοιας και Απασχόλησης Δήμου Λάρνακας παρουσίασε και συζήτησε τις παραμέτρους υλοποίησης του έργου και έγιναν εισηγήσεις των δημοτών που λήφθηκαν υπόψη και τέθηκαν ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου σε ανοιχτή συνεδρίαση του που έγινε χθες 26 Φεβρουαρίου.

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου παρέστη και η Πρώτη Λειτουργός Περιβάλλοντος Έλενα Στυλιανοπούλου η οποία και παρουσίασε τις απόψεις του Τμήματος Περιβάλλοντος σε σχέση με το έργο, σημειώνεται.

Αναφέρεται επίσης ότι "συνολικά οι επεμβάσεις θα καλύπτουν περίπου 7% της έκτασης του πάρκου και 0,09% της συνολικής έκτασης της προστατευόμενης περιοχής. Κατά τον σχεδιασμό του έργου λήφθηκαν υπόψη οι συστάσεις των αρμόδιων αρχών (Τμήμα Περιβάλλοντος και Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας) διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής, για περιορισμό των επιπτώσεων στην προστατευόμενη περιοχή", προστίθεται.

Ακόμη επισημαίνεται πως "διενεργήθηκε προέλεγχος επιπτώσεων στην προστατευόμενη περιοχή και η Έκθεση Προελέγχου Εκτίμησης Επιπτώσεων με βάση το άρθρο 16 του νόμου 153(Ι)/2003 εκδόθηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος τον Ιανουάριο του 2022. Η εν λόγω Έκθεση κατέληγε στο συμπέρασμα ότι το έργο δεν θα έχει επιπτώσεις στην προστατευόμενη περιοχή, λόγω του επανασχεδιασμού και της αναδιαμόρφωσης που έγινε με τις εισηγήσεις των αρμόδιων αρχών διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής".

Προστίθεται ότι "ο χώρος του Παττίχειου Πάρκου λειτουργεί ως ζώνη ανάσχεσης (buffer zone) μεταξύ του πυρήνα της προστατευόμενης περιοχής και του αστικού ιστού, ώστε να μειώνονται οι οχλήσεις από την ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητα στην περιοχή και σε αυτόν δεν εντοπίζεται κανένα από τα αντικείμενα προστασίας της προστατευόμενης περιοχής".

Σημειώνεται περαιτέρω ότι "θα τεθούν αυστηροί όροι στη λειτουργία του προτεινόμενου χώρου εστίασης ο οποίος στοχεύει να εξυπηρετήσει τους επισκέπτες στο πάρκο χωρίς να επιβαρύνει τον περιβάλλοντα χώρο ενώ το ωράριο λειτουργίας θα τηρείται με αυστηρότητα ως η εισήγηση και του Τμήματος Περιβάλλοντος ούτως ώστε ο φωτισμός να κλείνει τον χειμώνα η ώρα 19:00 και το καλοκαίρι η ώρα 21:00. Ο χώρος εστίασης θα παραχωρηθεί έπειτα από προκήρυξη δημόσιων προσφορών", αναφέρεται.

Τέλος υπογραμμίζεται πως προτεραιότητα του Δήμου Λάρνακας "ήταν πάντοτε και θα παραμείνει η προστασία του περιβάλλοντος με την ταυτόχρονη υλοποίηση ενός έργου για αναβάθμιση του πάρκου και του περιβάλλοντα χώρου του Παττίχειου Αμφιθεάτρου, προσφέροντας στους Λαρνακείς ένα έργο που θα αποτελεί διέξοδο στη φύση από τους απαιτητικούς αστικούς ρυθμούς".