Αρχίζει η δεύτερη φάση ανάπλασης στο τρίγωνο Μακαρίου-Στασικράτους-Ευαγόρου

Δευτέρα, 25/7/2022 - 17:00
Μικρογραφία

Την έναρξη της δεύτερης φάσης της ανάπλασης του Εμπορικού Τριγώνου Μακαρίου – Στασικράτους – Ευαγόρου ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο Δήμος Λευκωσίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου και σε συνέχεια των εργασιών αναβάθμισης των υποδομών κοινής ωφελείας σε τμήμα του κόμβου Μακαρίου – Ευαγόρου - Αναστασίου Λεβέντη, την Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022 από η ώρα 11:00 το πρωί μέχρι τις 3:00 το απόγευμα, λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης, θα τροποποιηθούν οι ισχύουσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ως ακολούθως:

Θα παραμείνει κλειστό για την κυκλοφορία το τμήμα της Λεωφόρου Μακαρίου από τη συμβολή της με την οδό Μνασιάδου μέχρι τη συμβολή της με τη Λεωφόρο Ευαγόρου. Η κυκλοφορία των οχημάτων  από τη Λεωφ. Μακαρίου προς τη Λεωφ. Ευαγόρου για τις πιο πάνω ώρες (11:00 – 15:00) θα διεξάγεται μέσω εκτροπής από την οδό Μνασιάδου.

Στη Λεωφόρο Ευαγόρου θα δοθούν στη κυκλοφορία οι δύο βόρειες λωρίδες (προς τη πλευρά της Αναστασίου Λεβέντη) και θα παραμείνει κλειστή για την κυκλοφορία η μία νότια λωρίδα (προς την πλευρά της Λ. Μακαρίου). Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν τα σήματα της τροχαίας

Αναφέρεται επίσης πως ο Δήμος Λευκωσίας επέλεξε οι εργασίες να εκτελεστούν αυτή την περίοδο που η τροχαία κίνηση στη Λευκωσία είναι αισθητά μειωμένη και έχει εξασφαλίσει την πλήρη συνεργασία με όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και τα συνεργεία του εργολάβου, που θα εργάζονται με εκτεταμένο ωράριο για να ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες εργασίες εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος, με τη διευθέτηση αυτή να κρίνεται απαραίτητη για την ομαλή εξέλιξη και την αποφυγή καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση του Έργου. Διαβεβαιώνει ότι η πρόσβαση των πεζών προς όλα τα υποστατικά θα συνεχίζεται απρόσκοπτα.

Ο Δήμος Λευκωσίας αναφέρει πως το συγκεκριμένο έργο επιδιώκει να καταστήσει το αστικό εμπορικό κέντρο της πρωτεύουσας ανταγωνιστικό, ελκυστικό και φιλικό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, συμπληρώνοντας πως υιοθετήθηκαν υψηλά κριτήρια βιώσιμου αστικού σχεδιασμού με στόχο την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και της αισθητικής του αστικού περιβάλλοντος, την αύξηση της επισκεψιμότητας, τη δημιουργία μικρών πλατειών με δυνατότητα υπαίθριων δραστηριοτήτων και ενσωμάτωση υδάτινων στοιχείων, την ενίσχυση της σκίασης με φύτευση μεγάλου αριθμού ώριμων δέντρων και εφαρμογή των αρχών του βιοκλιματικού σχεδιασμού, την εγκατάσταση ολιστικού συστήματος «έξυπνης πόλης», ιδιοκτησία του Δήμου Λευκωσίας, καθώς και την υπογειοποίηση και βελτίωση όλων των υπηρεσιών κοινής ωφελείας.

Σημειώνεται πως το έργο εφαρμόζει τις πρόνοιες/δράσεις του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Κινητικότητας της Λευκωσίας και του Σχεδίου Περιοχής του Κέντρου της Λευκωσίας για προώθηση των βιώσιμων μεταφορών, ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας στην αστική περιοχή της Λευκωσίας, όπως και μείωση Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα, και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ε.Ε, τον Κρατικό Προϋπολογισμό και τον Δήμο Λευκωσίας στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.