Απολύονται 13 δεσμοφύλακες με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ζητούν παρέμβαση ΠτΔ

Κυριακή, 18/2/2024 - 19:09
Μικρογραφία

Την παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας για την επικείμενη απόλυση 13 δεσμοφυλάκων ζητά ο Κλάδος Προσωπικού Φυλακών «Ισότητα».

Μέσω ανοικτής επιστολής, ημερομηνίας 18/02/2024, ο Κλάδος ενημερώνει τον Πρόεδρο πως η επικείμενη απόλυση των 13 συναδέλφων τους, είναι λόγω του ότι εργοδοτούνται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Στην επιστολή της η «Ισότητα» σημειώνει ότι:

«Οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις για να ασκούν τα καθήκοντά τους. Επιπλέον, ήδη αντιμετωπίζουμε έλλειψη προσωπικού και δυσκολίες στην προσέλκυση νέων υπαλλήλων»

Τονίζουν μάλιστα πως η διατήρηση των θέσεων αυτών είναι κρίσιμη για την ομαλή λειτουργία του σωφρονιστικού συστήματος.«Κατανοούμε απόλυτα τις δημοσιονομικές πιέσεις», σημειώνει η επιστολή, «ωστόσο πιστεύουμε ακράδαντα πως η διατήρηση των θέσεων αυτών είναι κρίσιμη για την ομαλή λειτουργία του σωφρονιστικού συστήματος».

«Κατόπιν των πιο πάνω, σας παρακαλούμε θερμά να μεσολαβήσετε ώστε οι εν λόγω συνάδελφοι να διατηρήσουν τις θέσεις τους. Πιστεύουμε ακράδαντα πως ως ευαίσθητος απέναντι σε ανθρώπινα ζητήματα ηγέτης, θα εξετάσετε θετικά το δίκαιο αίτημά μας», καταλήγει στην επιστολή η «Ισότητα».