Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου αποκτά μόνιμη στέγη

Τετάρτη, 8/2/2023 - 17:13
Μικρογραφία

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) για ανέγερση κτηριακών εγκαταστάσεων, προκειμένου να αποκτήσει μόνιμη στέγαση το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), σύμφωνα και με την τοποθέτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος σε πρόσφατη επίσκεψή του στο ΑΠΚΥ επικρότησε την πρόταση για συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου και του Δήμου Λευκωσίας για ανέγερση κτηριακών εγκαταστάσεων στην περιοχή του ΣΟΠΑΖ.

Συγκεκριμένα, συμφώνα με την Απόφαση, εξουσιοδοτήθηκε ο Υπουργός Παιδείας όπως συνεργαστεί με το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΠΚΥ, ούτως ώστε αυτό να προχωρήσει σε διαβουλεύσεις στη βάση πρότασης του Δήμου Λευκωσίας για να παραχωρηθεί χώρος για την ανέγερση κτηρίου που θα στεγάσει το ΑΠΚΥ.

Μετά τη συμφωνία μεταξύ του Δήμου Λευκωσίας και του Ανοικτού Πανεπιστημίου στη βάση της πρότασης που έχει κατατεθεί από τον Δήμο, το ΑΠΚΥ με τη συνεργασία του Τμήματος Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και των Τεχνικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΝ θα ετοιμαστεί σχετικό Σημείωμα Έργου και σχέδια για τις κτηριακές εγκαταστάσεις.

Ο Υπουργός Παιδείας εξουσιοδοτήθηκε επίσης όπως, σε συνεργασία με το ΑΠΚΥ, καταθέσει τα σχέδια του έργου και την κοστολόγηση στον Υπουργό Οικονομικών για τις περαιτέρω ενέργειες.   

Πηγή
PIO