"Αδυναμία, προκλητική στάση και απουσία σχεδιασμού" του ΟΚΥπΥ στην Ψυχική Υγεία

Τετάρτη, 22/5/2024 - 13:18
Μικρογραφία

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κλάδου Νοσηλευτικού Προσωπικού Ψυχικής Υγείας ΠΑΣΥΔΥ, μετά από έκτακτη συνεδρία αποφάσισε όπως συμμετέχει στη εκδήλωση διαμαρτυρίας που ανακοίνωσαν οι συνάδελφοι του Κλάδου Νοσηλευτικού Προσωπικού Γενικής Νοσηλευτικής ΠΑΣΥΔΥ και ΠΑΣΥΝΟ εκφράζοντας για ακόμη μια φορά την απογοήτευση του από την στάση του ΟΚΥπΥ.

Όπως αναφέρεται σε σχέτική ανακοίνωση:

"Ο Κλάδος μας παρακολουθεί εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια:

  • Την αδυναμία του ΟΚΥπΥ να προστατεύσει τους συναδέλφους Νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας αλλά και τους ασθενείς του Νοσοκομείου Αθαλάσσας από την ραγδαία αύξηση των εισαγωγών με την πληρότητα να  αγγίζει καθημερινά το 150% και συνεπακόλουθα την αύξηση των επιθετικών συμπεριφορών.
  • Την προκλητική του στάση απέναντι στους συναδέλφους Νοσηλευτές αλλά και όλους τους εργοδοτούμενους από τον ΟΚΥπΥ αφού αρνείται να συνομολογήσει συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
  • Την απουσία σχεδιασμού για επίλυση των προβλημάτων που ταλανίζουν τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας
  • Την αδυναμία του ΟΚΥπΥ να προμηθεύσει ακόμη και στολές στο Νοσηλευτικό Προσωπικό.

Με βάση το πιο πάνω καλούμε όλους τους Νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας να παρευρεθούν από το ελεύθερο τους χρόνου σε μια δυναμική κινητοποίηση την Πέμπτη 23/5/2024 μεταξύ των ωρών 12.00 - 13.00 στις εισόδους των νοσοκομείων που εργάζονται.

Στην Λευκωσία θα μαζευτούμε στην είσοδο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας"