Βαλκανικό κλειστού: Ξεχώρισε το παγκύπριο ρεκόρ της Φιλίππου