«Προτεραιότητα η αναβαθμισμένη κτηριακή -παιδαγωγική λειτουργία σχολείων»