Κουκκίδου: Ο ρόλος των γυναικών αστυνομικών στην καταπολέμηση της έμφυλης βίας