Παραιτήθηκε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αστυνομίας, επικαλείται προσωπικά θέματα