Συνολικά 2,247 παράνομα διαμένοντες επέστρεψαν στις χώρες τους