Αννίτα: Ασυνεννοησία Κυβέρνησης-κομμάτων συμπολίτευσης για τις εκποιήσεις