Αρχίζει να γράφει ιστορία η Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Τεχνών και Γραμμάτων