Εγκαινιάστηκε το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαίδευσης Αγροτικών Επαγγελμάτων