Αυτά τα προϊόντα αποσύρονται από την κυπριακή αγορά